UPM osallistuu WWF:n Earth Hour -ilmastokampanjaan

(UPM, Helsinki, 25. maaliskuuta 2010 klo 10.15) – UPM osallistuu WWF:n globaaliin ilmastokampanjaan, Earth Hour:iin, sammuttamalla konsernin Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin valot tunnin ajaksi lauantaina 27. maaliskuuta klo 20.30 alkaen. UPM rohkaisee myös työntekijöitään ottamaan osaa kampanjaan sammuttamalla valot kotonaan kyseessä olevana ajankohtana. Tällä symbolisella eleellä UPM haluaa osoittaa sitoutumistaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

"UPM osallistuu maailmanlaajuiseen kampanjaan toista kertaa. Kannamme huolta WWF:n lailla ilmastonmuutoksesta. Ratkaisujen etsiminen ja konkreettiset teot ovat tärkeitä ilmastonmuutoksen hillinnässä", kertoo Philippe Riebel, UPM:n ympäristöjohtaja.

UPM:n tavoitteena on saavuttaa toimialan paras hiilijalanjälki. Tämä edellyttää energiatehokkuuden parantamista, hiilineutraalin energian käytön maksimointia sekä biomassapohjaisten polttoaineiden käytön lisäämistä.

Viimeisen 10 vuoden aikana UPM on investoinut runsaasti hiilidioksidineutraaliin energiantuotantoon. Tällä hetkellä yhtiön tehtailla käytettävistä polttoaineista yli 60 % on uusiutuvia, Suomessa uusiutuvien polttoaineiden osuus on lähes 80 %. Lisäksi UPM on tehostanut energiankäyttöä ja lisännyt kierrätyskuidun käyttöä. Yhtiö on onnistunut vähentämään 40 % fossiilisia hiilidioksidipäästöjä tuotettua paperitonnia kohti vuodesta 1990.

"Viestimme aktiivisesti UPM:n roolista ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvissä asioissa. Tuorein esimerkki on www.upmcarbonlife.com -internetsivusto, joka kertoo UPM:n uusiutuvista tuotteista ja UPM:n roolista hiilen kierrossa ja sitä kautta ilmastonmuutoksessa", jatkaa Riebel.

Lisätietoja antavat:
Ympäristöjohtaja Philippe Riebel, puh. 040 563 4191
Yritysvastuujohtaja Marko Janhunen, puh. 0204 15 0572

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm.com

Earth Hour
Earth Hour on WWF:n maailmalaajuinen tapahtuma, jossa ihmiset ja yhteisöt eri puolelta maapalloa sammuttavat valot tunnin ajaksi samaan aikaan. Earth Hour vietetään lauantaina 27.maaliskuuta klo 20.30-21.30 paikallista aikaa.
Lisätietoja Earth Hour:sta: www.earthhour.org
Lisätietoja WWF:stä: www.worldwildlife.org 


UPM
UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15 maassa. Liikevaihto vuonna 2009 oli 7,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä.
UPM – The Biofore Company – www.upm-kymmene.fi ja www.upmbiofore.com