UPM on aloittanut fibrilliselluloosan esikaupallisen valmistuksen

(UPM, Helsinki, 15.11.2011 klo 10.00) – UPM on aloittanut fibrilliselluloosan esikaupallisen valmistuksen ja kehittää fibrilliselluloosan uusia sovelluksia yhdessä teollisuuskumppaneiden kanssa.

 

UPM aloitti fibrilliselluloosan tuotekehityksen vuonna 2008. Esikaupallinen valmistus aloitettiin Espoon Otaniemessä tänä syksynä. Yhtiö pystyy nyt tarjoamaan erilaisia fibrilliselluloosalaatuja laajoihin asiakaskokeisiin. UPM:n tavoitteena on luoda edellytykset fibrilliselluloosan teollisen mittakaavan tuotannolle.

 

”Fibrilliselluloosa on osa UPM:n uudistumista ja Biofore-strategiaa. Keskitymme nyt fibrilliselluloosan kaupallistamiseen ja ensimmäisessä vaiheessa erityisesti paperi- ja pakkausmateriaaleissa sekä betoni- ja maaliteollisuudessa käytettävien tuotteiden kehittämiseen. Haemme myös lisää kumppaneita uusien sovellusten kehittämiseen”, sanoo johtaja Esa Laurinsilta.

UPM:n fibrilliselluloosan tuotantoprosessi on pitkäaikaisen kehitystyön tulos. Hienojakoisimmissa tuotteissa kuidut ovat nanomittakaavan fibrillejä ja karkeammissa halkaisijaltaan mikrometrien kokoisia. UPM on suojannut kehitystyön tulokset laajasti fibrilliselluloosan valmistukseen ja sovelluksiin kohdistuvilla patenteilla.

Fibrilliselluloosalla on paljon erilaisia käyttökohteita. UPM:n fibrilliselluloosa tuo perinteisiin materiaaleihin uusia ominaisuuksia ja muotoilumahdollisuuksia. Sen avulla tuotteesta voidaan tehdä lujempi, kevyempi tai ohuempi käyttökohteen mukaan.

Vedessä fibrilliselluloosa muodostaa vahvan geelirakenteen ja fibrilliselluloosaa voidaankin hyödyntää monissa teollisissa sovelluksissa, joissa tarvitaan suurta stabilointikykyä ja korkeata viskositeettiä.

UPM:n fibrilliselluloosan toimivuus on osoitettu viimeisten vuosien aikana lukuisissa eri sovelluskokeissa. ”Lokakuussa valmistimme ensimmäistä kertaa tehdasmittakaavassa fibrilliselluloosalla lujitettua erikoispaperia UPM:n Tervasaaren tehtaalla Valkeakoskella”, Laurinsilta toteaa.

Laurinsilta korostaa TEKES:in ja yhteistyökumppaneiden merkitystä uuden tuotteen kehittämisessä: ”UPM on kehittänyt fibrilliselluloosaa 40 tutkijan voimin Suomen Nanoselluloosakeskuksessa yhteistyössä VTT:n ja Aalto-Yliopiston kanssa.”

 

Lisätietoja antaa :

Esa Laurinsilta, johtaja, Fibrilliselluloosa, Uudet liiketoiminnat, UPM, puh: 040 821 0350

 

Esa Laurinsilta kertoo lisää fibrilliselluloosasta englanninkielisessä UPM Viewpoint videoblogissa osoitteessa: www.upm.fi > UPM Blog.

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 500 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM:n Uudet liiketoiminnat (New Businesses and Development, NBD) on olennainen osa yhtiön uudistumista ja Biofore-strategiaa. Uusien liiketoimintojen tavoitteena on luoda lisäarvoa uusiutuvalle puuraaka-aineelle jalostamalla ideat uusiksi tuotteiksi ja liiketoiminnoiksi. Kärkihankkeita ovat uudet kuitumateriaalit, fibrilliselluloosa ja biokemikaalit. www.upm.com/fibrilcellulose

 

UPM , Corporate Communications

Media Desk, tel. +358 40 588 3284

media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News