UPM kehittää kestävästi hoidettuja puuviljelmiä Uuden sukupolven puuviljelmät -hankkeessa

(UPM, Helsinki, 30.11. 2012 klo 14.00 EET) – UPM osallistui tällä viikolla Uruguayn pääkaupungissa Montevideossa pidettyyn Uuden sukupolven puuviljelmät -konferenssiin perehdyttämällä osallistujia yhtiön vastuulliseen puunviljelyyn. Kansainvälinen yleisö koostui metsäteollisuuden ja kestävän kehityksen asiantuntijoista sekä yritysten ja Uruguayn hallituksen edustajista.

Uruguayn maatalousministeri Tabare Aguerre korosti avauspuheessaan, että Uruguayn luonnonmetsien osuus on kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana ainoana maana Etelä-Amerikassa.

”Plantaasimetsätalous on kehittänyt sekä monipuolistanut Uruguayn taloutta ja houkuttelee edelleen investointeja”, sanoo ministeri Aguerre.

“Hyvin hoidetut puuviljelmät voivat edistää kehitystä taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristön näkökulmasta, kun niiden hoito perustuu Uuden sukupolven puuviljelmät -hankkeen periaatteisiin”, toteaa hankkeesta vastaava WWF:n Luis Neves Silva.

“Toimintamme on linjassa Uuden sukupolven puuviljelmät -hankkeen periaatteiden kanssa. Toimimme samojen periaatteiden mukaan kaikkialla – kunnioitamme paikallisyhteisöjen oikeuksia sekä suojelemme ekosysteemejä ja luonnonmetsiä. Kaikki UPM:n eukalyptusviljelmät Uruguayssa ovat sekä FSC- että PEFC- sertifioituja”, sanoo UPM:n puuviljelmätoiminnoista vastaava johtaja Javier Solari.

Konferenssiviikon ohjelmaan sisältyi neljän päivän mittainen opintokierros, jonka aikana jaettiin kestävän puuviljelyn parhaita käytäntöjä.

Plantation Life -sivusto esittelee UPM:n vastuullista puuviljelmätoimintaa

UPM:n eukalyptuksen viljelyyn erikoistunut Forestal Oriental -yhtiö Uruguayssa on UPM:n puuviljelmätoimintojen kansainvälinen osaamiskeskus. Noin 60 % yhtiön omistamasta maasta on istutettua eukalyptusmetsää. Muut maa-alueet ovat laitumina, metsänhoitoon liittyvän infrastruktuurin käytössä tai ne on suojeltu eikä niitä käytetä puuviljelminä. Näistä eukalyptusmetsistä korjattava puutuotanto kattaa nykyisellään 70 % UPM:n Fray Bentosin sellutehtaan tarvitsemasta puuraaka-aineesta. Loput 30 % hankitaan itsenäisiltä tuottajilta. Yhtiön FOMENTO-ohjelmalla pyritään yhteistyössä paikallisten yksityisten maanomistajien kanssa monipuolistamaan tuottajien maankäyttöä kestävillä puuviljelmillä.

Lisätietoa UPM:n puuviljelmätoiminnoista on saatavilla sivustolla www.upmplantationlife.com. Sivustolla kävijä tapaa videoiden välityksellä UPM:n puuviljelytoiminnoissa työskenteleviä ihmisiä sekä paikallisia asukkaita ja muita henkilöitä, joiden kanssa yhtiö tekee puunviljelyyn liittyvää yhteistyötä. Sivustolle on koottu runsaasti tietoa ja esimerkkejä UPM:n toiminnasta.

Lisätietoja:
Johtaja Javier Solari, UPM, Puuviljelytoiminnot, puh + 598 992 58862
Viestintäjohtaja Sari Hörkkö, Energia ja sellu -liiketoimintaryhmä, puh. 020 415 0797
www.upmplantationlife.com

NGPP
WWF:n Uuden sukupolven puuviljelmät -hanke pyrkii edistämään parhaita käytäntöjä tulevaisuuden puuviljelmien suunnittelussa ja hoidossa. Uuden sukupolven puuviljelmät ylläpitävät ekosysteemien eheyttä, turvaavat merkittäviä suojeluarvoja, hyödyntävät sidosryhmien tehokasta osallistumista ja samalla tukevat taloudellista kasvua ja työllisyyttä. UPM on osallistunut hankkeeseen keskeisenä toimijana sen alusta eli vuodesta 2008 saakka.

Yksi hankkeen tavoitteista on lisätä tietoisuutta kestävästi hoidettujen ja oikein sijoitettujen puuviljelmien merkityksestä tulevaisuudessa. Hankkeen tavoitteena on edistää puuviljelmien hyvinvointia, monimuotoisuutta ja monikäyttöisyyttä, jotka palvelevat sekä luonnon monimuotoisuutta että paikallisyhteisöjen tarpeita. www.newgenerationplantations.com
 

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi  

UPM:n Biofore-strategia ja jatkuva työ yritysvastuun saralla on saanut tunnustusta eri osapuolilta. UPM on listattu ainoana metsä- ja paperiteollisuusyrityksenä maailmanlaajuisesti Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä. Lisäksi UPM palkittiin innovatiivisimpana yrityksenä vuoden 2012 Ethical Corporation Awardseissa. Nordic Carbon Disclosure Leadership -indeksissä UPM listautui jaetulle ensimmäiselle sijalle huippupistein. UPM on yksi seitsemästä paperinvalmistajasta, jotka saivat tunnustuspalkinnon WWF:n Environmental Paper Awards 2012 -vertailussa ”Toimitusketjun läpinäkyvyys” -sarjassa. www.upmresponsibility.com