UPM jatkaa investointeja tehokkaaseen energiantuotantoon

(UPM, Helsinki, 1.2. 2012 klo 11.15) – UPM jatkaa investointeja tehokkaaseen energiantuotantoon ja rakentaa sähkön- ja lämmön yhteistuotantolaitoksen Schongaun tehtaalle Saksaan. Tavoitteena on vähentää merkittävästi energiakustannuksia sekä turvata tehtaan energiahuolto. Investoinnin kokonaisarvo on 85 miljoonaa euroa.

Uusi voimala tuottaa prosessihöyryä ja -sähköä tehtaalle. Lisäksi se tarjoaa kestävää ja energiatehokasta kaukolämpöä arviolta 750 kotitaloudelle sekä julkisille laitoksille kuten paikaIliselle koululle ja sairaalalle Schongaussa. Tehtaan uudistettu energiantuotanto perustuu erittäin tehokkaaseen yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantotekniikkaan, jonka polttoaineena käytetään maakaasua.

“Uusi kaasuvoimala varmistaa energiahuollon Schongaun tehtaalle ja parantaa sen omavaraisuusastetta,” sanoo Winfried Schaur, UPM Schongaun tuotantolaitoksen johtaja. “Voimalaitoksen uudistaminen mahdollistaa tehokkaan tuotannon ja turvaa tehtaan kilpailukyvyn. Lisäksi se takaa kestävällä pohjalla olevan paperituotannon, joka perustuu innovatiivisiin ja vähäpäästöisiin teknologioihin.”

Suunnitelman mukaan uusi laitos otetaan käyttöön vuoden 2014 lopussa. Kaasuvoimala korvaa tehtaan nykyisen voimalaitoksen, joka on ollut käytössä yli 40 vuotta.

UPM pyrkii kaikissa liiketoiminnoissaan energiatehokkuuteen ja energian säästämiseen. Energiapaletissaan yhtiö suosii laajaa kirjoa vähäpäästöisiä energianlähteitä. Viime vuosikymmenen aikana UPM on investoinut yli miljardi euroa tehtaiden hiilineutraaliin sähkön- ja lämmöntuotantoon.

Lisätietoja antavat:
Hartmut Wurster, Teknologiajohtaja, UPM, puh. +49 821 3109 264
Winfried Schaur, Tuotantolaitoksen johtaja, UPM Schongau, puh. +49 8861 213 122  

Tiedoksi toimituksille:

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Companywww.upm.fi

UPM:llä on 23 uudenaikaista paperitehdasta Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Itävallassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Monet tehtaista toimivat paperinvalmistuksen ohella merkittävinä kierrätyskeskuksina ja bioenergian tuottajina. Paperin liikevaihto vuonna 2011 oli 7,2 miljardia euroa. Lisätietoja osoitteessa www.upmpaper.com.

UPM Schongau
UPM Schongaun tehdas valmistaa sanomalehtipaperia ja päällystämätöntä aikakauslehtipaperia. Sen kolmen tuotantolinjan yhteenlaskettu vuosikapasiteetti on 770 000 tonnia. Tehdas sijaitsee Baijerissa, Etelä-Saksassa ja siellä työskentelee 550 henkilöä. Tehdas on perustettu vuonna 1887.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja
UPM, Viestintä   

Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm.com
www.upm.fi
www.twitter.com/UPM_News