UPM ja xpedx solmivat monivuotisen sopimuksen UPM:n papereiden jakelusta Pohjois-Amerikassa

(UPM, Helsinki, 2.9.2009 klo 12.00) – UPM on allekirjoittanut Yhdysvaltain suurimman paperitukkurin xpedxin kanssa monivuotisen jakelusopimuksen. Sopimuksen myötä xpedx alkaa myydä Yhdysvalloissa ja Kanadassa ainoana tukkurina UPM:n päällystettyjä hienopapereita rullina ja arkkeina sekä muita päällystettyjä papereita.

“UPM:n sertifioidut päällystetyt paperit ovat välittömästi helposti xpedxin asiakkaiden saatavilla Yhdysvalloissa ja Kanadassa”, sanoo xpedxin painopapereiden markkinointijohtaja Rob Watson. “UPM:n korkealuokkaisille papereille on paljon kysyntää ja asiakkaat arvostavat niiden entistä parempaa saatavuutta satojen myyntipisteidemme kautta."

"Sopimus Xpedxin kanssa vahvistaa merkittävästi UPM:n asemaa Pohjois-Amerikan paperimarkkinoilla ja lujittaa rooliamme alueella vahvana toimijana", sanoo UPM:n paperien myynti- ja markkinointijohtaja Ruud van den Berg. "Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön xpedxin kanssa. Molempien yhtiöiden tavoitteena on toimittaa laadukkaita tuotteita sekä tarjota asiakkaille ensiluokkaista palvelua sekä tehokas ja luotettava toimitusketju. xpedxin asiakkaat hyötyvät UPM:n sertifioitujen ja kestävien tuotteiden valikoimasta."

UPM:n paperituotteet ovat välittömästi xpedxin asiakkaiden saatavilla yli 230 jakelukeskuksessa ja tukkukaupassa sekä sähköisissä kauppapaikoissa Pohjois-Amerikassa.
UPM:n tuotteiden alkuperä varmistetaan kansainvälisesti tunnustetuilla FSC- ja PEFC-sertifikaateilla. PEFC:n ja FSC:n standardit varmistavat, että 100 % UPM:n sellu- ja paperituotteissa käytetystä kuidusta on hankittu kestävästi hoidetuista metsistä. UPM:n ja xpedexin kuidun alkuperänseurantamalli täyttää sekä FSC:n että PEFC:n vaatimukset. Kaikki UPM:n Euroopassa valmistetut paperituotteet on merkitty myös EU:n ympäristömerkillä, joka myönnetään ympäristöä vähemmän kuluttaville tuotteille.

Lisätietoja antaa:
Myynti- ja markkinointijohtaja Ruud van den Berg, UPM, Paperiliiketoiminta, puh. 040 5322 902

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm-kymmene.com

- Puun alkuperäketjun sertifikaatti (Chain of Custody) osoittaa tuotteessa käytetyn puuraaka-aineen tulevan kestävällä tavalla hoidetuista ja sertifioiduista metsistä.
- PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes): www.pefc.org
- FSC (Forest Stewardship Council): www.fsc.org
- EU:n ympäristömerkki: http://ec.europa.eu/ecolabel ja http://www.eco-label.com

UPM:n tavoitteena on olla uuden metsäteollisuuden edelläkävijä. Kustannustehokkuus, muutosvalmius ja innovaatiokyky ovat kilpailukykymme perusta. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 14 maassa. Liikevaihto vuonna 2008 oli 9,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. www.upm-kymmene.fi

xpedx
International Paperin omistama paperitukkuri xpedx on yksi Pohjois-Amerikan suurimmista business-to-business -jakelijoista. xpedx toimittaa laajaa valikoimaa painopapereita, sekä paino- pakkaus- ja hygieniatarvikkeita painotaloille, paperinjalostajille ja jälleenmyyjille yli 230 jakelukeskuksessa Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Mexicossa. www.xpedx.com