UPM ja Water Footprint -verkosto julkaisevat paperin vesijalanjäljen

(UPM, Helsinki, 24.8.2011 klo 10.00) – UPM juhlistaa Tukholmassa vietettävää maailman vesiviikkoa julkistamalla paperin vesijalanjäljen yhdessä Water Footprint – verkoston kanssa.

Vesijalanjälki kartoittaa paperin valmistukseen käytetyn veden määrän läpi koko tuotantoketjun. UPM:n pilottitutkimuksen tulokset osoittavat, että kasvaviin puihin sitoutunut vesi edustaa valtaosaa paperin vesijalanjäljestä. ”Yhteen A4-arkkiin tarvittavan veden määrästä suurin osa kuluu metsässä osana luontaista veden kiertoa”, kertoo UPM:n ympäristöpalveluista vastaava johtaja Sami Lundgren.

”Tekemällä yhteistyötä Water Footprint –verkoston kanssa UPM:n on ottanut edelläkävijän roolin veden kestävän käytön tarkastelussa. Arvostamme UPM:n aloitetta. Yhtiön pilottitutkimus osoittaa, että jos metsiä hoidetaan kestävästi, paperituotteilla on vähäinen vaikutus vesivaroihin ja veden niukkuuteen tulevaisuudessa”, toteaa Water Footprint -verkoston johtaja Ruth Mathews.

Vesijalanjälki jakaa vedenkulutuksen kolmeen erilaiseen veteen: vihreään, siniseen ja harmaaseen. Vihreä vesi edustaa veden luontaista kiertokulkua, eli vettä joka haihtuu puista. Sininen vesi kuvaa jokia, järviä ja pohjavettä. Harmaa vesi kuvaa sitä veden määrää, joka tarvitaan laimentamaan puhdistettu jätevesi vastaanottavan vesistön taustakuormituksen tasolle.

”Pilottitutkimuksemme mukaan 60 prosenttia paperin vesijalanjäljestä on vihreää, yksi prosentti sinistä ja 39 prosenttia harmaata vettä. Noin 99 prosenttia vesijalanjäljestä syntyy toimitusketjussa ja yksi prosentti tehtaan tuotannossa”, Sami Lundgren kertoo.

Veden kestävä ja tehokas käyttö on yksi UPM:n ympäristövastuun avainalueista. UPM:n jäteveden määrä paperitonnia kohden on lähes puolittunut 15 vuoden takaisesta. UPM on asettanut pitkän tähtäimen 2020-tavoitteet sellu- ja paperiliiketoiminnan veden käytölle. Yhtiön tavoitteena on edelleen vähentää jäteveden määrää ja parantaa jäteveden laatua. Paperin vesijalanjäljen lisäksi UPM on aloittanut vaneriliiketoiminnan vesijalanjäljen laskennan.

Paperivesijalanjäljen pilottilaskenta tehtiin Saksassa sijaitsevalle UPM Nordlandin paperitehtaalle. Voit lukea lisää tutkimuksesta ja UPM:n kestävästä vedenkäytöstä yhtiön verkkosivuilta osoitteessa: www.upm.fi/vastuullisuus > Vesi .

Lisätietoja antavat:
Sami Lundgren, johtaja, UPM, Ympäristöpalvelut, puh: 040 580 0910 (klo 14 jälkeen)
Ruth Mathews, johtaja Water Footprint Network, puh: +31 53 489 4370

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 500 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi 

Biofore-yhtiönä UPM on sitoutunut vähentämään tuotteiden ja toiminnan ympäristövaikutuksia koko niiden elinkaaren ajalta. Kestävät tuotteet, ilmasto, vesi, metsä ja jätteet ovat UPM:n ympäristövastuun avainalueita. Yhtiö pyrkii jatkuvasti parantamaan ympäristötoimintaansa ja saavuttamaan vuodelle 2020 asetetut pitkän aikavälin tavoitteet. www.upm.fi/vastuullisuus

UPM , Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com