UPM hakee vuoden 2005 F-optio-oikeuksien listaamista Helsingin Pörssin pörssilistalle

(UPM, Helsinki, 25.9.2006) – UPM hakee vuoden 2005 F-optio-oikeuksien ottamista Helsingin Pörssin pörssilistalle 2.10.2006 alkaen.

2005F-optio-oikeuksia on yhteensä 3 000 000 kappaletta, joista kukin oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden UPM-Kymmene Oyj:n osakkeen. Yhteensä 2005F-optio-oikeuksilla voi merkitä enintään 3 000 000 osaketta. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osingot. Tämänhetkinen merkintähinta 2005F-optio-oikeuksilla on 16,73 euroa/osake, josta on vähennetty vuosilta 2004 ja 2005 maksetut osingot, yhteensä 1,50 euroa.

Osakkeiden merkintäaika 2005F-optio-oikeuksilla alkaa 1.10.2006 ja päättyy 31.10.2008.

Vuoden 2005 optioehdot on nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.upm-kymmene.fi > Sijoittajasuhteet > Osakkeet > Optio-ohjelmat