UPM hakee vuoden 2002 E-optio-oikeuksien listaamista Helsingin Pörssin päälistalle

UPM-Kymmene Oyj hakee vuoden 2002 E-optio-oikeuksien ottamista Helsingin Pörssin päälistalle 1.4.2005 alkaen.

E-optio-oikeuksia on yhteensä 3 800 000 kappaletta. Varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2003 päättämän rahastoannin johdosta 2002E-optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden määrää on muutettu. Kukin E-optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään kaksi UPM:n osaketta. Yhteensä E-optio-oikeuksilla voi merkitä enintään 7 600 000 osaketta. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osingot. Tämänhetkinen kahden osakkeen yhteismerkintähinta E-optio-oikeuksilla on 27,04 euroa, mistä ei vielä ole vähennetty vuodelta 2004 ehdotettua osinkoa.

Osakkeiden merkintäaika 2002E-optio-oikeuksilla alkaa 1.4.2005 ja päättyy 30.4.2008.

Vuoden 2002 optioehdot on nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.upm-kymmene.fi > Sijoittajasuhteet > Osakkeet > Optio-ohjelmat.

UPM
Viestintä
23.3.2005