UPM haastaa suunnittelun ammattilaiset 24 tunnin kilpailuun

(UPM, Helsinki, 3.4.2009 klo 9.00) – UPM:n sahaliiketoiminta järjestää kaikille avoimen puuarkkitehtuurin suunnittelukilpailun 17.–18. huhtikuuta 2009. WISA 24h Wooden Design Workshop haastaa arkkitehdit, muotoilijat, suunnittelijat ja alan opiskelijat näyttämään parastaan intensiivisen suunnitteluvuorokauden aikana. Kilpailun tavoitteena on tuottaa rohkea, innostava ja erottuva puurakennus näkyvälle paikalle Helsinkiin.

WISA 24h Wooden Design Workshop -kilpailuohjelma julkaistaan perjantaina 17.4. kello 12.00 verkko-osoitteessa www.wisa24.com. Kilpailu alkaa samalla hetkellä ja päättyy 24 tunnin kuluttua lauantaina 18.4. kello 12.00. Lisätietoa löytyy verkko-osoitteesta www.wisa24.com.

Kilpailun voittajatyö rakennetaan keskeiselle ja näkyvälle paikalle Helsingissä. Suunnittelukilpailun kohde ja sijoituspaikka paljastetaan kilpailun poikkeuksellisen luonteen vuoksi vasta kilpailuohjelman julkistuksen yhteydessä.

WISA 24h Wooden Design Workshop on uudenlainen, rajoja rikkova kilpailumuoto. Lyhyen suunnitteluajan lisäksi kilpailun kohde ja rakennuspaikka ovat haastavia ja keskustelua herättäviä. Rakennusmateriaalina kilpailijoiden tulee käyttää suomalaista mäntyä ja kuusta.

Puulla on vankkumaton asema pientalorakentamisessa Suomessa. UPM haluaa suunnittelukilpailulla virittää keskustelua suomalaisesta puuarkkitehtuurista ja puurakentamisesta urbaanissa kaupunkiympäristössä.

Suunnittelukilpailun tuomariston puheenjohtajana on arkkitehti, ma. professori Pekka Heikkinen Helsingin Teknillisestä Korkeakoulusta. Muuut jäsenet ovat DI, puurakenteiden erikoisopettaja Hannu Hirsi Helsingin Teknillisestä korkeakoulusta, muotoilija Ilkka Terho YATTAsta, sekä myyntijohtaja Juha Miettinen ja viestinnästä vastaava Antti Ratia UPM:n sahaliiketoiminnasta. WISA 24h Wooden Design Workshop -kilpailun pääyhteistyökumppani on Helsingin kaupunki.

Lisätietoja antaa:
Antti Ratia, UPM, Sahaliiketoiminta, viestintä puh. 020 414 7021


* * *
UPM, Sahaliiketoiminta
UPM:n sahaliiketoiminta valmistaa sahatavaraa ja jalosteita rakennusteollisuuteen, huonekaluteollisuuteen ja puusepänteollisuuteen. Vuosittainen tuotantokapasiteetti on 2,4 miljoonaa kuutiometriä WISA -sahatavaraa ja jalosteita. UPM:n sahaliiketoiminta työllistää noin 1 300 henkilöä, ja sillä on 15 tuotantolaitosta Suomessa, Itävallassa, Ranskassa ja Venäjällä.

UPM
UPM kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuusyrityksiin. UPM:n liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. Kustannustehokkuus, muutosvalmius ja innovaatiokyky ovat kilpailukykymme perusta. UPM:n palveluksessa on noin 25 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 14 maassa. Liikevaihto vuonna 2008 oli 9,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä.