UPM aloittaa omien osakkeiden takaisinostot

(UPM, Helsinki, 20.8.2007 klo 16.35) – UPM:n hallitus on tänään päättänyt käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2007 antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Hallituksen päätöksen mukaan yhtiö voi hankkia enintään 16 400 000 kappaletta omia osakkeita.

Osakkeet hankitaan vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssissä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet maksetaan Helsingin Pörssin sääntöjen mukaan.

Yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiölle pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeiden takaisinosto alkaa aikaisintaan 29.8.2007, ja osakkeet hankitaan ennen 27.9.2008.

Lisätietoja antaa:
Lakiasiainjohtaja Juha Mäkelä, puh. 0204 15 0407