UPM aloittaa neuvottelut Ranskan Strasbourgissa sijaitsevan Stracelin tehtaan laitteiden ja maa-alueiden myymiseksi

UPM-Kymmene Oyj             Pörssitiedote      3.7.2012 klo 09:30  

UPM aloittaa yksinomaiset neuvottelut VPK Packaging Group NV:n ja Klingele Papierwerkenin vastikään perustetun yhteisyrityksen kanssa UPM:n Ranskan Strasbourgissa sijaitsevan Stracelin tehtaan myymiseksi. Kauppa koskee tehtaan laitteita sekä osaa maa-alueista. Yhtiöt ovat jättäneet ostotarjouksen UPM:lle. Tarjous on sitova vasta kun rahoittajapankki on saanut oman selvityksensä päätökseen. UPM säilyttäisi omistuksessaan osan Stracelin kiinteistöstä mahdollista kehittyneiden biopolttoaineiden tuotantoa varten.

VPK ja Klingele suunnittelevat muuttavansa Stracelin tehtaan tuottamaan kierrätyskuidusta valmistettavia aaltopahvin raaka-aineita (aallotus- ja pintakartonkia). Tehtaan suunniteltu tuotantokapasiteetti tulisi olemaan noin 300 000 tonnia vuodessa. Tehtaan nykyisen aikakauslehtipaperituotannon muuttaminen edellyttäisi merkittäviä investointeja molemmilta ostajayhtiöiltä. Uusi tehdas loisi 140 työpaikkaa.

Kauppa voidaan solmia vasta, kun henkilöstön edustajia on informoitu ja konsultoitu Stracelin suunnittelusta sulkemisesta ja sulkemiseen liittyvä sosiaalinen suunnitelma, jonka osana suunnitellun kaupan yhteydessä syntyvää 130 työpaikkaa tarjotaan UPM:n entisille työntekijöille, on toteutettu. Prosessin alkamisesta ilmoitetaan pian ja se arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2012 loppuun mennessä.

UPM ilmoitti 31. elokuuta, 2011 saaneensa päätökseen kokonaisvaltaisen tarkastelun yhtiön sanoma- ja aikakauslehtitehtaiden pitkän aikavälin kilpailukykyä koskien. Osana tätä tarkastelua UPM ilmoitti aikeistaan myydä tai muuten siirtää Stracelin paperitehdas pois UPM:n paperintuotannosta. Siitä lähtien UPM on tehnyt läheistä yhteistyötä poliittisten, hallinnollisten ja taloudellisten sidosryhmien kanssa löytääkseen parhaan mahdollisen vaihtoehdon Stracelin tehdasalueelle ja sen työntekijöille.

 “UPM on aktiivisesti etsinyt ostajaa, joka voisi sitoutua vakavasti otettavaan ja uskottavaan projektiin Stracelin tehdasalueen uudelleenjärjestelemiseksi. Käsillä oleva suunnitelma tarjoaisi hyvän mahdollisuuden Stracelin uudelle tulevaisuudelle ja loisi merkittäviä työmahdollisuuksia alueelle”, sanoo UPM:n Paperiliiketoiminnan johtaja Jyrki Ovaska.

Tehtaan muutosinvestoinnit voivat alkaa mikäli UPM hyväksyy tarjouksen. Muutosprosessin arvioidaan kestävän noin 12 kuukautta. Suunnitelmien toteutuessa uusi tehdas aloittaisi tuotantonsa vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla.


Lisätietoja antaa:
UPM:n tuotantojohtaja, Paperiliiketoimintaryhmä, Arto Lampinen, puh. 040 834 9350  

Ranskankielinen puhelinkonferenssi Ranskan toimittajille tänään klo: 11:30 CET.
Soita: +33 1 55 80 90 00 - Conference code: 75639958#

 

Tietoja toimituksille:  

VPK
VPK Packaging Group NV on Brysselin pörssiin listautunut Eurooppalainen pakkausalan yhtiö. Sen omistukseen kuuluu 33 yritystä 12 Euroopan maassa. Yhtiön liikevaihto on 700 miljoonaa euroa ja sillä on yhteensä 3 000 työntekijää. www.vpkgroup.com

Klingele Papierwerke
Klingele on saksalainen vuonna 1920 perustettu perheyhtiö, joka on yksi johtavista itsenäisistä aaltopahvin raaka-aineita ja aaltopahvipakkauksia valmistavista yhtiöistä. Yhtiöllä on yksi paperitehdas, kuusi integroitua aaltopahvitehdasta sekä seitsemän jatkojalostustehdasta Euroopassa ja Afrikassa. Sen liikevaihto on 340 miljoonaa euroa ja sillä on 1 250 työntekijää. www.kligele.com

UPM Stracel
UPM Stracel paperitehdas valmistaa päällystettyjä aikakauslehtipapereita ja erikoissanomalehtipaperia. Tehtaan vuosikapasiteetti on 280 000 tonnia. Itä-Ranskassa sijaitseva tehdas työllistää 250 henkilöä. Tehdas on perustettu vuonna 1936.   

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi  

UPM:n Paperiliiketoiminta
UPM:llä on 22 uudenaikaista paperitehdasta Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Itävallassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Monet tehtaista toimivat paperinvalmistuksen ohella merkittävinä kierrätyskeskuksina ja bioenergian tuottajina. UPM Paperi työllistää lähes 13 000 henkilöä. Sen liikevaihto vuonna 2011 oli 7,2 miljardia euroa. Lisätietoja osoitteessa www.upmpaper.com.

***

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja
UPM, Viestintä


UPM Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm.com
www.upm.fi

www.twitter.com/UPM_News