UPM Silvesta Oy:n yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

(UPM Silvesta, Jyväskylä, 23.1.2012 , klo 13.30)  -  Joulukuun 2011 alussa aloitetut yhteistoimintaneuvottelut UPM Silvesta Oy:n toiminnan tehostamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi on saatettu päätökseen. Neuvottelujen pohjalta UPM Silvestan hallitus on päättänyt vähentää henkilöstöä 69:llä. Huomattavalla osalla heistä on mahdollisuus siirtyä erilaisten eläkejärjestelyjen piiriin.

Henkilöstövähennysten jälkeen UPM Silvestan palveluksessa on 132 metsuria ja 15 toimihenkilöä. Henkilöstövähennykset aloitetaan välittömästi. Yhtiö tukee irtisanottavien uudelleentyöllistymistä.

”Päätökset olivat raskaita, mutta välttämättömiä UPM Silvestan toiminnan kannattavuuden parantamiseksi ja palvelukykymme säilyttämiseksi hyvänä jatkossa”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Jukka Koivumäki.

”Tavoitteenamme on laajentaa verkostoamme ja edelleen kouluttaa omaa henkilöstöämme, jotta voimme palvella metsänomistajia ja muita erilaisia käytännön työpalveluja tarvitsevia asiakkaitamme nykyistä monipuolisemmin”, kertoo Koivumäki.

 

Lisätietoja:

Johtaja Sauli Brander, metsäpalvelut, UPM, puh. 040-567 4155

Toimitusjohtaja Jukka Koivumäki, UPM Silvesta, puh. 040-717 0085

 

UPM Silvesta on UPM:n tytäryhtiö, joka tarjoaa metsänhoitoon, luontoon, ympäristöön sekä kiinteistöihin liittyviä työpalveluja. www.upm.fi

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 500 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi