UPM Shottonin kierrätys- ja lajittelulaitos vihitään käyttöön Britanniassa

(UPM, Shotton, 8.7.2011)  – UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen ja Suomen Britannian-suurlähettiläs Pekka Huhtaniemi vihkivät UPM Shottonin kierrätys- ja lajittelulaitoksen käyttöön tänään Pohjois-Walesissa.

Shottonin kierrätys- ja lajittelulaitoksessa voidaan käsitellä 270 000 tonnia sekajätettä, kuten esimerkiksi erilaisia muoveja, metalleja, paperia ja lasia. Sekajäte lajitellaan ja seulotaan, ja siitä tuotetaan korkeatasoista materiaalia jatkojalostukseen. Jätteestä erotellaan 120 000 tonnia kierrätyspaperia Shottonin paperitehtaan raaka-aineeksi.

“Uusi laitos osoittaa, miten integroitu tuotanto toimii parhaimmillaan. Teemme kovasti töitä lisätäksemme materiaalien hyötykäyttöä ja vähentääksemme jätteen määrää. UPM Shotton on hyvä esimerkki siitä, miten Biofore-strategiamme toimii käytännössä”, Jussi Pesonen toteaa.

Tällä hetkellä UPM:n tuotannossa syntyvästä jätteestä 90 prosenttia kierrätetään tai käytetään uudelleen. UPM Shottonin tavoitteena on saavuttaa Britannian korkein talteenottoaste, eli 99 prosenttia.

“UPM on luonut Shottoniin hienot puitteet. Motivoituneilla työntekijöillä on käytössään paras mahdollinen teknologia. Tehdas ja sen uusiutuvaa energiaa tuottava voimalaitos ovat hyviä esimerkkejä Cleantech-ajattelusta”, suurlähettiläs Huhtaniemi sanoo.

Kestävän kehityksen mukaisesti rakennettu laitos on arvioitu ympäristöluokitusjärjestelmä BREEAMin mukaan erinomaiseksi. Esimerkiksi vesi kierrätetään tarkasti, ja valaistuksessa käytetään mahdollisimman paljon luonnonvaloa.

UPM Shottonin paperitehtaalla on 405 työntekijää, ja kierrätys- ja lajittelulaitos työllistää 160 henkilöä. UPM on Iso-Britannian suurin 100-prosenttisesta kierrätyskuidusta valmistettavan sanomalehtipaperin tuottaja. Shottonin tehdas käsittelee 640 000 tonnia kierrätyspaperia vuodessa.
 

Lisätietoja antavat:
David Ingham, tehtaanjohtaja, UPM Shotton, puh. +44 7714 066907,
david.ingham@upm.com

Will Stone, viestintäpäällikkö, Iso-Britannia ja Irlanti, puh. +44 7841 493447,
will.stone@upm.com


UPM
UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Liikevaihto vuonna 2010 oli 8,9 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

UPM Shotton
UPM Shotton on Euroopan suurin sanoma- ja aikakauslehtipaperin kierrättäjä. UPM Shotton käsittelee 640 000 tonnia kierrätyspaperia vuodessa. Tehdas tuottaa paperia 500 000 tonnia vuodessa, ja se on suurin sanomalehtipaperin valmistaja Iso-Britanniassa.

Uusiutuvaa energiaa tuottava voimalaitos käynnistyi Shottonissa vuonna 2006. Voimalaitos vähentää tehtaan hiilidioksidipäästöjä 100 000 tonnia vuodessa. Vuonna 2011 avattiin 17 miljoonaa puntaa maksanut kierrätys- ja lajittelulaitos, joka työllistää 160 henkilöä ja talteenottaa 270 000 tonnia sekajätettä.

UPM Paperi
Vastuullinen, innovatiivinen ja aidosti innostunut paperista. Vastuullisuus tarkoittaa, että kestävä kehitys ohjaa kaikkea toimintaamme - alkaen käyttämästämme raaka-aineesta, puusta, joka on uusiutuva ja kierrätettävä luonnontuote. Innovatiivisuus tarkoittaa, että olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan parantamiseen sekä kuuntelemme asiakkaidemme tarpeita herkällä korvalla. Aidosti innostunut tarkoittaa intohimoista omistautumista paperin ja printin jatkuvaan menestykseen. Meillä on vahva markkina- ja mediatuntemus ja huippuunsa viritetty kustannustehokkuus – kaikki edelläkävijän ominaisuuksia. 
 
UPM:llä on 19 uudenaikaista paperitehdasta Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Itävallassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Monet tehtaista toimivat paperinvalmistuksen ohella merkittävinä kierrätyskeskuksina ja bioenergian tuottajina. UPM Paperi työllistää lähes 12 000 henkilöä. Liikevaihto vuonna 2010 oli 6,3 miljardia euroa. Lisätietoja osoitteessa www.upm.com/fi/paperi.  UPM – The Biofore Company.

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com