UPM ProFille PEFC-sertifikaatti 100-prosenttisesti kierrätetystä raaka-aineesta

(UPM ProFi, Lahti, 18.4.2011 klo 10.30) - UPM ProFin komposiittituotteille on
myönnetty PEFC-metsäsertifikaatti. Sertifikaatti on osoitus puuraaka-aineen
kestävästä hankinnasta ja käytöstä. Sertifikaatti varmistaa, että UPM ProFin
raaka-aine on 100 % kierrätettyä ja puukuitu on peräisin kestävästi hoidetusta
metsästä. Sertifioidut tuotantolaitokset sijaitsevat Lahdessa ja Bruchsalissa,
Saksassa.

UPM ProFi on ympäristöystävällinen ja innovatiivinen materiaali, jonka
pääraaka-aineena hyödynnetään tarralaminaattituotannosta syntyvää kierrätettyä
paperia ja muovia. Kymmeneen UPM ProFi Deck -rekkakuormalliseen käytetään kuusi
rekkakuormallista tarramateriaalia, joka muuten päätyisi kaatopaikalle tai
poltettavaksi.

“UPM ProFin tuottamat ympäristöhyödyt näkyvät konkreettisesti korkeana
kierrätysasteena. Korkean kierrätettävyyden lisäksi asiakkaamme ovat toivoneet
kolmannen osapuolen puolueetonta arviointia UPM ProFin
ympäristöystävällisyydestä. Asiakkaat ja teollisuus tuntevat PEFC-sertifikaatin
hyvin ja siksi se on yksi heidän päämielenkiinnon kohteista. Tällä
sertifikaatilla varmistamme, että komposiittimateriaalimme puukuidut ovat
peräisin kestävästi hoidetuista raaka-ainelähteistä”, sanoo UPM ProFi
-liiketoiminta-alueen johtaja, Markku Koivisto.

“Komposiittimateriaali on hieno esimerkki kestävän kehityksen mukaisesta
asiakasratkaisusta. UPM:n tavoitteena on valmistaa tuotteita jotka ovat
kestävän kehityksen mukaisia koko niiden elinkaaren ajan. Yhtiö on panostanut
uusiutuviin raaka-aineisiin, jotka hajoavat luonnossa ja ovat kierrätettäviä.
Tämä PEFC-sertifikaatti vahvistaa UPM ProFi -tuotteiden
ympäristöystävällisyyttä markkinoilla”, sanoo UPM:n Teknisten materiaalien
ympäristöjohtaja Robert Taylor.

UPM ProFi on erinomainen esimerkki elinkaariajattelusta, joka on lisäksi
johtanut entistä parempaan tekniseen suorituskykyyn. Muiden teollisten
prosessien sivutuotteina syntyneille paperille ja muoville annetaan uusi elämä.
Näin syntyy ulkotuotteita, jotka ovat kierrätettäviä, eivät sisällä PVC:tä
eivätkä haitallisia kemikaaleja ja joilla on alhainen hiilijalanjälki. UPM
ProFi soveltuu lukuisiin ulkokäyttökohteisiin ja on houkutteleva valinta niin
teknisten ominaisuuksien kuin ulkonäönkin ansiosta.

Vuonna 2010 UPM:n elinkaariajattelu sai kansainvälistä tunnustusta, kun UPM
ProFi -komposiittimateriaali sai kaksi merkittävää palkintoa. Maineikas ja
arvostettu Green Good Design -palkinto myönnettiin UPM ProFi Deck
-terassituotteelle. Saksalaisessa Best Innovator 2010 -kilpailussa UPM ProFi
Deck palkittiin kestävää kehitystä tukevasta innovoinnista.

Lisätietoja antavat:
Markku Koivisto, Johtaja, UPM ProFi -liiketoiminta-alue, puh. 040 861 2852
Robert Taylor, ympäristöjohtaja, Tekniset materiaalit, UPM, puh. +358 40 514
8866

UPM, Media Desk
Puh. 040 588 3284
communications@upm.comUPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja
innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista
raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen
ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n
palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15
maassa. Liikevaihto vuonna 2010 oli 8,9 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on
listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Biofore-yhtiönä UPM on sitoutunut vähentämään tuotteiden ja toiminnan
ympäristövaikutuksia koko niiden elinkaaren ajalta. Kestävät tuotteet, ilmasto,
vesi, metsä ja jätteet ovat UPM:n ympäristövastuun avainalueita. Yhtiö pyrkii
jatkuvasti parantamaan ympäristötoimintaansa ja saavuttamaan vuodelle 2020
asetetut pitkän aikavälin tavoitteet. www.upm.fi/vastuullisuus

UPM ProFi -liiketoiminta-alue kehittää, valmistaa, markkinoi ja myy
korkealaatuisia komposiittituotteita eri loppukäyttökohteisiin. UPM ProFi on
innovatiivinen ja ympäristöystävällinen materiaali, jonka pääraaka-aineena on
tarramateriaalituotannosta kierrätetty paperi ja muovi. Lisätietoja osoitteessa
www.upmprofi.fi