UPM Metsä suunnittelee henkilöstön lomauttamista määräajaksi

UPM Metsä on antanut YT-neuvotteluesityksen, joka koskee henkilöstön mahdollista määräaikaista lomauttamista vuoden 2009 aikana. Yhteistoimintaneuvottelut alkavat 6.3.2009.

Suunniteltujen lomautusten syynä on lopputuotteiden markkinatilanteen heikentyminen ja UPM Metsän toiminta-asteen pienentyminen.

Neuvottelut koskevat noin 600 henkilöä. Lomautusten kesto ja ajankohdat selviävät neuvotteluprosessin aikana.

Lisätietoja:
Metsäjohtaja Sixten Sunabacka, puh. 0400-366148