UPM Kymin integraatti lähestyy nollatason hiilijalanjälkeä

(UPM, Kuusankoski, 10.8.2009) – UPM:n Kymin sellutehtaan uuden kemikaalien talteenottolaitoksen käyttöönotto on onnistunut odotetusti. Kesällä 2008 valmistunut laitos on energiatehokkuudeltaan huippuluokkaa ja päästöt tavoitteiden mukaisesti alhaiset.

"Uuden laitoksen ansiosta ja energiatehokasta toimintatapaa noudattamalla meillä on hyvä mahdollisuus päästä erittäin lähelle nollatason hiilijalanjälkeä. Tämä on merkittävä askel kohti hiilidioksidineutraalia paperinvalmistusta", iloitsee tehtaanjohtaja Timo Suutarla. "Pari vuotta sitten yhden kopiopapeririisin eli 500 arkin valmistus Kymin tehtaalla tuotti hiilidioksidia saman verran kuin parin kilometrin autolla ajelu. Nyt päästöt ovat vähentyneet entisestään."

Vuosina 2006–2008 toteutettu Kymin sellutehtaan kemikaalien talteenottolaitos oli UPM:n ja koko Suomen metsäteollisuuden viime vuosien suurin hanke, joka työllisti enimmillään 1057 henkeä. Investoinnin lopullinen arvo oli 360 miljoonaa euroa. Investoinnin jälkeen Kymi on erittäin kilpailukykyinen sellun, energian ja hienopaperin tuotannon integraatti.

Ilmapäästöjen osalta Kymin luparajat alittuivat ensimmäisen vuoden aikana kaikilta osin. Merkittäviä parannuksia saavutettiin heti rikkidioksidi-, hiukkas- ja hajukaasupäästöjen osalta. Alhaiset ilmapäästöt ovat kehittyneen haihdutusprosessin ja soodakattilan palamisprosessin ansiota.

Myös ilmastonmuutosta kiihdyttävien fossiilisten polttoaineiden käyttö on vähentynyt. Uusi talteenottolinja on nostanut biopolttoaineiden osuuden tehdasintegraatin energiantuotannossa jopa yli 90 prosentin.

UPM:n tavoitteena on vähentää fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Päästöjen pienentämiseksi UPM on investoinut hiilidioksidineutraaleihin, biomassapohjaisiin polttoaineisiin, parantanut energiatehokkuuttaan ja nostanut keräyskuidun käyttöä tuotantoprosesseissaan. Toimet ovat vähentäneet tehtaiden hiilidioksidipäästöjä 40 % paperitonnia kohden vuodesta 1990.

Lisätietoja antavat:
Tehtaanjohtaja Timo Suutarla, UPM Kymi, puh. 0204 15 3600
Tuotantojohtaja Teuvo Solismaa, UPM Kymi, puh. 0204 15 3551

Lisää projektista UPM:n internetsivuilla: www.upm-kymmene.fi > Media > Pressikansiot > Kymin integraatti

UPM:n tavoitteena on olla uuden metsäteollisuuden edelläkävijä. Kustannustehokkuus, muutosvalmius ja innovaatiokyky ovat kilpailukykymme perusta. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 14 maassa. Liikevaihto vuonna 2008 oli 9,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. www.upm-kymmene.fi