UPM Kaukaan päästöllä vähäinen ympäristökuormitus

(UPM, Lappeenranta 10.1.2011 klo 15.15) - UPM Kaukaan sellutehtaalta Saimaaseen joulukuun lopulla joutuneen päästön ympäristökuormitus oli vähäinen, eikä ylittänyt lupaehtoja.

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy otti loppiaisena Saimaasta vesinäytteitä aiempaa laajemmalta alueelta. Tuosasta otettujen näytteiden tulosten mukaan happitilanne oli erinomainen ja kaikki yksittäiset maksimiarvot normaalivaihtelun mukaiset. Kanavan alkupään vesinäyte oli myös normaali. "En näe syytä jatkaa ylimääräistä tarkkailua", sanoo Pena Saukkonen Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:stä.

"Vaikka päästön ympäristökuormitus oli tehtaan normaalikäyntiin nähden vähäinen, eikä lupaehtoja ylitetty, suhtaudumme asiaan vakavasti. Olemme selvittäneet joulukuun lopun päästöön johtaneiden tapahtumien kulun. Päästön rajoittamiseksi tehdyt toimenpiteet olivat tehokkaita. Samanlaisen päästön toistumisen estävät toimet otettiin heti käyttöön. Lisäksi olemme tehneet muutoksia tehtaan prosessijärjestelmiin ja muutamme säiliöalueen varoaltaan rakenteita tämän vuoden aikana", kommentoi UPM Kaukaan tehtaanjohtaja Raimo Särkelä.

Lisätietoja antaa:
Tehtaanjohtaja Raimo Särkelä, UPM Kaukas, puh: 040-581 4734