Työsulku alkaa kaikilla suomalaisilla paperitehtailla

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset aloittavat työsulun suomalaisilla paperi- ja sellutehtailla huomenna keskiviikkona 18. toukokuuta, 2005. Mukana työsulussa ovat kaikki UPM:n suomalaiset paperi- ja sellutehtaat sekä jalostusyksiköt.

Työsulun tavoitteena on vähentää vahinkoja, joita edelleen voimassa oleva Paperiliiton määräämä ylityökielto aiheuttaa. Kiellon vuoksi koneita ja sellutehtaita on toistuvasti pysäytetty suomalaisilla laitoksilla. Jatkuvat seisokit aiheuttavat tuotannonmenetyksiä, raaka-aine- ja energiahukkaa sekä laatuongelmia ja ympäristökuormitusta.

Työsulun alkaminen ratkesi tänään sen jälkeen kun valtakunnansovittelija ei katsonut olevan edellytyksiä antaa sovintoesitystä Paperiliiton ja Metsäteollisuus ry:n välisissä neuvotteluissa.

Samassa yhteydessä Metsäteollisuus ry on ilmoittanut uudesta kahden viikon työsulusta, joka päättyy 15. kesäkuuta. UPM:n tuotantolaitokset voivat näin ollen olla suljettuina työsulun vuoksi enimmillään neljä viikkoa, minä aikana sulkuun julistetuille Paperiliittoon kuuluville työntekijöille ei makseta palkkaa. Työsulku puretaan mikäli sopimukseen päästään aikaisemmin. Sovittelu jatkuu tämän viikon perjantaina 20. toukokuuta.

Mikäli työsulku jatkuu useita päiviä, tuotannon pysähtymisestä aiheutuvat menetykset UPM:lle ovat noin neljä miljoonaa euroa päivässä. Lakot ja työsulku vaikuttavat UPM:n toisen vuosineljänneksen tulokseen.

Paperiliiton ja metsäteollisuuden välinen sopimus päättyi 15. helmikuuta. Uutta sopimusta koskevissa neuvotteluissa tärkeimmät asiakohdat ovat mahdollisuus käyttää koneita myös jouluna ja juhannuksena sekä alihankinnan rajoitusten poistaminen koskien kunnossapitoa ja muita huolto- ja palvelutehtäviä. Nämä ovat vallitsevia käytäntöjä muilla teollisuudenaloilla sekä muissa paperiteollisuusmaissa. Lisäksi halutaan löytää keinoja suomalaisten paperityöntekijöiden runsaiden poissaolojen alentamiseksi.

Työsulku koskee UPM:ssä noin 7 500 työntekijää, koko Suomen metsäteollisuudessa 24 000 paperiliittolaista.

Lisätietoja antaa:
Pohjois-Euroopan henkilöstöjohtaja Sakari Toivonen, puh. 040 512 2042

UPM
Viestintä
17.5.2005