Transfennican myynti Finnlinesille purkautunut

Oy Transfennica Ab:n omistajien ja Finnlines Oyj:n välillä solmittiin 28.6.2000 sopimus Transfennican myymisestä Finnlinesille. Kaupalle tuli hakea kilpailuviranomaisten hyväksyntä. Kilpailuviraston kaupalle esittämät ehdot olivat sellaisia, joita ostaja ei voinut hyväksyä. Osapuolet ovat näin ollen sopineet kaupan purkamisesta.

Transfennican omistavat UPM-Kymmene (omistusosuus 49,9 %), Metsä- Serla Oyj (32,7 %), Myllykoski Paper Oy (9 %) ja Oy Metsä-Botnia Ab (8,4 %).


Finnlines Oyj
Metsä-Serla Oyj
Myllykoski Paper Oy
UPM-Kymmene Oyj
15.12.2000