The Capital Group Companies, Inc. rahastojen osuus UPM-Kymmenen osakepääomasta 13,31 prosenttia 14.3.2002

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavat tiedot:

The Capital Group Companies, Inc. -ryhmään kuuluvat rahastot omistivat 14.3.2002 UPM-Kymmenen osakkeita seuraavasti:

Capital Research and Management Company 19 907 818 osaketta
Capital Guardian Trust Company 13 462 467
Capital International, Inc. 675 722
Capital International Ltd. 363 850
Capital International, S.A. 181 925

Yhteensä 34 591 784 osaketta

Tämä osakemäärä on yhteensä 13,31 prosenttia yhtiön osakepääomasta.

The Capital Group Companies, Inc. -ryhmään kuuluvien rahastoilla oli valtuutus käyttää äänioikeutta seuraavilla osakkeilla:

Capital Research and Management Company 14 356 600 osaketta
Capital Guardian Trust Company 11 082 786
Capital International, Inc. 361 200
Capital International Ltd. 295 853
Capital International, S.A. 62 065

Yhteensä 26 158 504 osaketta

The Capital Group Companies, Inc.'in hallinnoima osuus yhtiön äänimäärästä oli 14.3.2002 yhteensä 10.11 prosenttia.


UPM-Kymmene
Viestintä
18.3.2002