The Capital Group Companies, Inc -rahastojen osuus UPM-Kymmenen äänimäärästä 5,02 prosenttia

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavat tiedot:

The Capital Group Companies, Inc-ryhmään kuuluvat rahastot omistivat 4.4.2003
UPM-Kymmenen osakkeita seuraavasti:

Capital Research and Management Company, osakkeita 10 467 000
Capital Guardian Trust Company 14 316 276
Capital International, Inc. 836 740
Capital International Ltd. 597 800
Capital International, S.A. 10 800

Yhteensä 26 228 616

Tämä osakemäärä on yhteensä 5,02 prosenttia yhtiön osakepääomasta.

The Capital Group Companies, Inc. -ryhmään kuuluvilla rahastoilla oli valtuutus käyttää äänioikeutta seuraavilla osakkeilla:

Capital Research and Management Company, osakkeita 10 467 000
Capital Guardian Trust Company 14 316 276
Capital International, Inc. 836 740
Capital International Ltd. 597 800
Capital International, S.A. 10 800

Yhteensä 26 228 616

 

The Capital Group Companies, Inc:in hallinnoima osuus yhtiön äänimäärästä oli 4.4.2003 yhteensä 5,02 prosenttia.

 

UPM-Kymmene Oyj
Viestintä
9.4.2003