The Capital Group Companies, Inc –rahastojen osuus UPM-Kymmenen äänimäärästä 4,96 prosenttia

(UPM, Helsinki, 1.3.2006) – Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavat tiedot:

The Capital Group Companies, Inc-ryhmään kuuluvat rahastot omistivat 24.2.2006
UPM-Kymmenen osakkeita seuraavasti:

Capital Research and Management Company, osakkeita 17 495 600
Capital Guardian Trust Company 4 638 927
Capital International, Inc. 168 728
Capital International Ltd. 11 477 624
Capital International, S.A. 1 152 800

Yhteensä 34 933 679

Tämä osakemäärä on yhteensä 6,68 prosenttia yhtiön osakepääomasta.

The Capital Group Companies, Inc. -ryhmään kuuluvilla rahastoilla oli valtuutus käyttää äänioikeutta seuraavilla osakkeilla:

Capital Research and Management Company, osakkeita 13 395 600
Capital Guardian Trust Company 3 506 149
Capital International, Inc. 168 728
Capital International Ltd. 7 857 874
Capital International, S.A. 1 025 400

Yhteensä 25 953 751

The Capital Group Companies, Inc:in hallinnoima osuus yhtiön äänimäärästä oli 24.2.2006 yhteensä 4,96 prosenttia.