Taimikonhoito varmistaa uuden metsän kasvun

(UPM, Valkeakoski, 21.10.2008) - Metsänuudistamisen jälkeen pienet puuntaimet tarvitsevat kehittyäkseen huolenpitoa ja hoitoa. Ilman niitä hennot taimet voivat tuhoutua luonnon kilpailussa pintakasvuston ja vesakon alle. Taimikon hoitotoimia ovat heinäntorjunta, taimikon perkaus ja taimikon harvennus.

Erityisesti rehevillä mailla kasvavat taimikot voivat olla vaarassa tukahtua pintakasvillisuuteen parin ensimmäisen elinvuotensa aikana. Usein lumi talven aikana vielä tehostaa tätä vaikutusta ja altistaa taimet hometaudeille ja myyrätuhoille.

Taimien heinäys käsin on luonnonmukaista heinäntorjuntaa ja sopii koko perheen yhteisen metsäpäivän teemaksi. Taimikon perkauksessa poistetaan liiallista lehtipuustoa kasvatettavaksi jätettävien taimien ympäriltä. Etenkin kylväen perustettuja männyntaimikoita pitää harventaa kuten porkkanapenkkiä, jotta parhaat taimet saavat lisää kasvutilaa ja vahvistuvat.

Männystä tulee solakka ja hento-oksainen, kun se kasvaa ensimmäiset elinvuotensa taimikossa tiheänä kasvustona. Arvokkaaksi tukkipuuksi varttuakseen taimi tarvitsee myöhemmin lisää kasvutilaa. Sen vuoksi männyntaimikko on syytä harventaa, kun taimien pituus on 2 – 4 metriä.

Kuusentaimikko perataan lopulliseen kasvatustiheyteensä, kun taimien pituus on noin 3 – 5 metriä. Sekapuuksi kannattaa jättää luontaisesti syntyneitä rauduskoivuja männyntaimia. Seuraava toimenpide on harvennushakkuu 15 – 20 vuoden kuluttua.

Taimikonhoito antaa puuntaimille eväät elinvoimaiseen kasvuun. Se sopii mainiosti myös metsänomistajan omatoimiseksi askareeksi. Oman taimikon hoito on hyötyliikuntaa parhaimmillaan, ja pienten puiden kasvua on ilo seurata. Jos metsänomistajan ei ole mahdollista hoitaa taimikoitaan itse, työhön on helposti saatavissa ammattiapua.