Syksystä odotetaan ennätysvilkasta puukaupassa

”Puukauppa on vilkastunut selvästi kesälomien jälkeen. Viime viikkojen ostokertymät ovat olleet rohkaisevia. Hyvä hintataso luonnollisesti saa metsänomistajat tekemään myyntipäätöksiä”, toteaa UPM Metsän ostojohtaja Pekka Rajala. ”Meillä on hyvät eväät ennätysvilkkaalle puukauppasyksylle.”

Kuluvan vuoden alkupuoliskolla puuta myytiin poikkeuksellisen vähän, mikä aiheutui verosiirtymäkauden päättymisestä vuoden 2005 lopussa. ”Aiemmin pinta-alaverossa olleet ovat vähän vetäneet henkeä ja myös valmiiksi myyntiverotuksessa olleet seurailivat aluksi, millaisiksi puumarkkinat uudessa tilanteessa muodostuvat”, Rajala arvioi. ”Myönteiset hintasignaalit sekä piristynyt ja kattava kysyntä ovat nyt vauhdittaneet puukaupan reippaaseen laukkaan.”

Sitä tarvitaankin, sillä vielä tällä hetkellä yksityismetsien ostokertymä on koko valtakunnassa lähes viidenneksen jäljessä edellisestä ”normaalivuodesta” 2004. ”Erityinen huolenaiheeni on kuitenkin puukaupan suuri alueellinen vaihtelu. Vaikka suurina lukuina puukauppa on vilkastunut, Suomessa on edelleen maakuntia, joissa puukauppaa ei vielä käydä vanhaan hyvään malliin. Olisi kuitenkin toivottavaa, että tehtaiden raaka-ainetarpeet voitaisiin ensisijaisesti hoitaa lähimaakunnista. Yleistäen voidaan todeta, että idässä ja etelässä puukauppa on jo selvästi vauhdittunut, mutta lännessä ja pohjoisessa on edelleen kiinnikuromista. Kysynnän puutteesta tai heikosta hintatasosta ei tähän voi syytä etsiä”, tähdentää Rajala.

Valtakunnan metsien tuoreimmat inventointitiedot osoittavat, että yksityismetsien vuotuisia hakkuita voitaisiin lisätä 10-15 milj.m3:lla. ”Pelkkä tieto puuvarojen myönteisestä kehittymisestä ei kuitenkaan riitä, vaan puu tulisi myös saada markkinoille, jotta se olisi teollisuuden hyödynnettävissä. Tässä suhteessa kaikilla metsäalan toimijoilla on tärkeä rooli kantaa vastuunsa siitä, että mahdollisimman moni metsänomistaja hyödyntää aktiivisesti puuvarojaan ja myy puusatoa säännöllisesti.”

Pekka Rajala korostaa, että ei yksin puun hinta, vaan metsätalouden kokonaiskannattavuus on viime kädessä oikea mittari tehdä ratkaisu myös yksittäisen puukaupan osalta.

Lisätietoja:
Ostojohtaja Pekka Rajala, puh. 0204 16 3802
Metsäpäällikkö Sixten Sunabacka, puh. 0204 16 3800