Selvitykset Voikkaan tehtaan tilojen käytöstä jatkuvat

(UPM, Helsinki, 26.5.2006) UPM ei ole vastaanottanut ostotarjousta suomalaiselta sijoittajaryhmältä koskien Voikkaan tehdasta. Voikkaan tehtaan tilojen käytöstä on tehty esisopimus Empower-yhtiön kanssa ja asia etenee hyvää vauhtia. Tämän lisäksi olemme saaneet useita muita yhteydenottoja koskien Voikkaan tehtaan tilojen käyttöä. Niitä selvitellään parhaillaan. Päätökset Voikkaan tehtaan toiminnan osalta on tehty.