Saimaan uitot sujuneet hyvin

Saimaalla on uitettu puuta tähän mennessä runsaat 0,9 milj. m3. Tästä kaksi kolmasosaa on UPM:n puita, jotka on toimitettu Kaukaan, Pelloksen sekä Botnian Pulpin tehtaille. Uittopuusta valtaosa on mäntykuitupuuta; lisäksi uitetaan sorvikuusta ja pieni määrä kuusikuitupuuta. Pellokseen menevän sorvikuusen määrä noussee tänä vuonna ennätyssuureksi, sillä sorvikuusen uittoonajoa jatketaan vielä lokakuussa. Järvi-Suomen Uittoyhdistys on hoitanut kaikki uitot, ja uittokelit ovat olleet melkoisen suotuisat.

Lisätietoja:
Hankintapäällikkö Tuomas Hallenberg, puh. 0204 16 3899