Raflatac suunnittelee toimintansa keskittämistä Euroopassa

UPM-Kymmeneen kuuluva jalostusyksikkö Raflatac aloittaa neuvottelut toimintansa tehostamiseksi. Suunnitelmissa on keskittää tarralaminaattituotanto Euroopassa Tampereen, Ranskan, Iso-Britannian ja Espanjan tehtaille. Järjestelyt eivät koske myyntiä ja jakelua.

Kannattavuuden parantamiseen liittyvän ohjelman osana Saksassa sijaitsevan Hirschhornin 70 hengen tehtaan toimintaa suunnitellaan lopetettavaksi tänä vuonna. Jyväskylän 70 hengen tehtaalla tarralaminaatin valmistus on tarkoitus lopettaa asteittain samalla kun tehdas siirtyy tänä ja ensi vuonna valmistamaan Raflatacin tytäryhtiön Rafsecin älytarratuotteita. Rafsecin toiminnan laajentuessa yhtiö tarvitsee uutta henkilöstöä.

Tehdyn suunnitelman mukaan tarralaminaatin arkitus Tampereen tehtaalla päättyy tänä vuonna ja hotmelt-laminaatin valmistus siirtyy pääosin Ranskaan. Tampereen tehdas keskittyy erikois- ja synteettisten tuotteiden valmistukseen. Tampereella on suunniteltu lisäinvestointeja noin 10 miljoonan euron arvosta, mikä lisää henkilöstötarvetta. Sopeuttamistoimet pyritään hoitamaan Tampereella pääasiassa eläkejärjestelyin.

Suunniteltujen toimenpiteiden avulla Raflatac tavoittelee huomattavia säästöjä seuraavien vuosien aikana. Säästöt syntyvät pääomien tehokkaammasta käytöstä sekä keskittämisen myötä tapahtuvasta toiminnan tehostamisesta. Raflatac on viime vuosina kehittänyt ja laajentanut toimintaansa. Uusi tehdas Yhdysvalloissa avattiin viime vuonna. Raflatacilla on tehtaat myös Kiinassa, Malesiassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa ja laaja myyntikonttori- ja jakeluverkosto ympäri maailmaa. Raflatac-ryhmän palveluksessa on lähes 2000 henkilöä ja liikevaihto oli 630 miljoonaa euroa vuonna 2000.

Lisätietoja antavat:

Juhani Strömberg, Raflatac-ryhmän toimitusjohtaja
p. 0204 16 7800, 040-545 5288

Mika Sillanpää, Raflatacin Euroopan toimintojen johtaja
p. 0204 16 8182, 040-772 3929

UPM-Kymmene Oyj
Raflatac/viestintä
10.1.2002