Q2: Korkeat raaka-ainekustannukset heikensivät toisen neljänneksen tulosta, kustannuspaineet jatkuvat, UPM sitoutunut parantamaan kannattavuuttaan

(UPM, Helsinki, 24.7.2008 klo 9.30) – Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2008:
- Tulos osaketta kohti toisella neljänneksellä oli 0,18 euroa (-0,38 euroa toisella neljänneksellä 2007), ilman kertaluonteisia eriä 0,17 (0,28)
- Liikevoitto oli 157 (tappio 75) miljoonaa euroa ja ilman kertaluonteisia eriä 155 (225) miljoonaa euroa
- Koko vuoden kustannustason nousun arvioidaan edelleen olevan noin 2 %.

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuoden 2008 toista neljännestä:

"Valitettavasti UPM:n toisen neljänneksen tulos oli heikko. Vaikka sisäinen kustannustehokkuutemme parani, puun ja keräyspaperin korkeat kustannukset sekä merkittävästi alentunut sahatavaran markkinahinta heikensivät tulosta. Valuuttakurssit eivät liioin helpottaneet tilannetta. Positiivista kehityksessä oli aikakauslehtipapereiden hinnankorotukset sekä viime vuotta hieman paremmat paperin keskihinnat. Myös Tarratoimialan tulosparannustoimet ovat käynnistyneet hyvin."

"Toimialojen kysyntänäkymät ovat heikentyneet alkuvuodesta, ja UPM:n vuoden 2008 toiminnallisen kannattavuuden arvioidaan jäävän viime vuotta heikommaksi."

"Tämä huomioon ottaen arvioimme eri liiketoimintojemme markkinaodotuksia, raaka-aineiden hintaa ja saatavuutta sekä yksiköidemme kustannuskilpailukykyä. Tarkastelu saattaa johtaa tuotannon pysyvään tai määräaikaiseen sulkemiseen."

"Selvää on, että suomalaisia yksiköitä voidaan pitkäjänteisesti kehittää vain, mikäli kotimaista puuta on edullisesti tarjolla. Tämä otetaan myös tarkastelussamme huomioon. Suunnitelmissamme lähdemme siitä olettamuksesta, että Venäjän tullimaksun korotus tuontipuulle toteutuu vuoden 2009 alussa."

"Käynnissä olevien kannattavuusohjelmien kustannussäästöjen johdosta yhtiön koko vuoden kustannustason nousun arvioidaan edelleen olevan noin 2 %," Pesonen sanoo.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo, UPM, puh. 0204 15 0011

***

Tiedotustilaisuus ja puhelinkokous

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tammi-kesäkuun 2008 tuloksen tiedotustilaisuudessa, joka järjestetään tänään 24.7.2008 klo 13.30 UPM:n pääkonttorissa Helsingissä, osoitteessa Eteläesplanadi 2. Englanninkielinen tiedotustilaisuus on yhteinen tiedotusvälineille ja analyytikoille. Tiedotustilaisuutta voi kuunnella suorana internetissä osoitteessa www.upm-kymmene.fi. Nauhoitus on saatavilla yhtiön internetsivuilla kolmen kuukauden ajan.

Englanninkielinen puhelinkokous järjestetään 24.7.2008 klo 17.00. Tilaisuutta johtaa toimitusjohtaja Jussi Pesonen. Puheluun osallistujien tiedot rekisteröidään ennen kokouksen alkua, minkä vuoksi on suositeltavaa soittaa noin 10 minuuttia ennen ilmoitettua kokousaikaa.

Puhelinkokouksen nimi: UPM-Kymmene, Interim Review Q2 2008
Tunnus: 49554834
Ilmaisnumero Suomesta: 0800 112 363
Paikallispuhelu Suomesta (09) 2311 4173
Puhelu Suomen ulkopuolelta: +44 (0) 1452 555 566

Nauhoitettua keskustelua on mahdollisuus kuunnella 30.7.2008 asti:
Puhelinnumero: +44 (0) 1452 55 0000
Tunnus: 49554834#


***

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä on yhtiön vuoden 2007 vuosikertomuksen sivuilla 68-69.