Puuta lumivarastoissa yli 300 000 m3

Myöhäinen talventulo ja tiukka puutilanne ovat aiheuttaneet sen, että UPM on saanut lumivarastoiduksi puuta jonkin verran suunniteltua vähemmän.
Tähän mennessä on lumivarastoissa puuta runsaat 300 000 m3, kun viime talvena päästiin lähes kaksinkertaiseen määrään. Valtaosa lumivarastojen puusta on kuusikuitupuuta ja suurin lumivarasto 130 000 m3 on Kajaanin paperitehtaalla.

Lumivarastojen avulla turvataan puun säilyminen loppukesän ja alkusyksyn käyttöihin.

Lisätietoja:
Hankintajohtaja Erkki Metsola, puh. 0204 16 4670