Puun myynnin verokevennykset hyväksytty

(UPM, Valkeakoski, 17.12.2008) - Eduskunta hyväksyi lopullisesti puun myyntituloille suunnatun määräaikaisen verokevennyksen. Väliaikaisia lainmuutoksia sovelletaan taannehtivasti 1.4.2008 alkaen.

Ajalla 1.4.2008 - 31.12.2009 tehtyjen kauppojen puun myyntitulosta on 50 prosenttia verovapaata tuloa, jos tulo saadaan vuoden 2010 loppuun mennessä. Näistä kaupoista saaduista puun myyntituloista on neljännes verotonta, jos tulo saadaan vuoden 2011 aikana. Vuoden 2010 aikana tehtyjen kauppojen puun myyntituloista 25 prosenttia on verotonta, jos tulo saadaan vuoden 2011 loppuun mennessä.

Metsäveromuutoksilla pyritään puun saannin turvaamisen ohella myös kannustamaan metsänomistajia lisäämään metsänomistuksen määrää. Tässä tarkoituksessa myös metsävähennystä laajennettiin. Muun muassa metsävähennyspohja korotetaan 60 prosenttiin metsän hankintamenosta ja vuotuisen metsävähennyksen saa tehdä 60 prosentin suuruisena veronalaisesta puun myyntitulosta.