UPM ja ENO Environment Online -verkkokoulu istuttavat puita koululaisten kanssa Suomessa, UK:ssa ja Uruguayssa

(UPM, Helsinki, 20.5.2011 klo 9.30) – UPM osallistuu ENO Environment Online –verkkokoulun puunistutuspäivään Suomessa, Isossa-Britanniassa ja Uruguayssa. Vuosittainen tapahtuma on osa UPM:n ja ENO-verkkokoulun yhteistyötä. ENO on kestävän kehityksen kansainvälinen verkkokoulu, jossa oppilaat opiskelevat ympäristöteemoja ja tuottavat tietoa omasta ympäristöstään kaikkien jaettavaksi. Enon kunnassa vuonna 2000 perustetun verkkokoulun tapahtumiin on tähän mennessä osallistunut tuhansia kouluja 150 maassa.

“Puunistutuspäivänä istutetut taimet edustavat vain murto-osaa UPM:n vuosittain istuttamasta 50 miljoonasta taimesta. Yhteistyö ENO:n kanssa on kuitenkin erittäin arvokas keino rakentaa tulevien sukupolvien suhdetta luontoon ja metsiin,” sanoo ympäristöjohtaja Timo Lehesvirta.

”Puunistutus on myös yksi konkreettinen keino tuoda metsäasioita lähemmäksi UPM:n tuotteiden loppukäyttäjiä. Istutuksen kautta voimme näyttää kuinka UPM suunnittelee metsänhoitoa ja metsänuudistamista vuosikymmeniä eteenpäin,” Lehesvirta lisää. 

“Puunistutus symboloi kestävää kehitystä. Puuntaimi edustaa ekosysteemipalvelua, jossa puu tarjoaa elinaikanaan elinympäristön sadoille metsän lajeille, sitoo hiiltä, varmistaa puhtaan pinta- ja pohjaveden ja tasapainottaa pienilmastoa,” toteaa ENO-verkkokoulun koordinaattori Mika Vanhanen.

UPM:llä on maailmanlaajuinen metsien monimuotoisuusohjelma, joka ylläpitää ja lisää metsien monimuotoisuutta sekä edistää kestävän metsänhoidon parhaita käytäntöjä. Yhtiö on sitoutunut YK:n monimuotoisuussopimuksen tavoitteisiin ja parhaiden käytäntöjen käyttöönottoon omassa toiminnassaan. Vuosi 2011 on YK:n kansainvälisen metsävuosi ja toukokuun 22. päivä on YK:n monimuotoisuuspäivä, jonka teemana on tänä vuonna metsien monimuotoisuus.

ENO-verkkokoulun puunistutuspäivään voivat osallistua kaikki ympäristöstä kiinnostuneet koulut ja yhteisöt. Touko- ja syyskuussa järjestettävä päivä on yksi kaikkein suosituimmista ENO-verkkokoulun vuosittaisista tapahtumista. ENO:n tavoitteena on saada mukaan 10 000 koulua ympäri maailmaa.

Lisätietoja antavat:
Timo Lehesvirta, ympäristöjohtaja, Energia ja sellu, UPM, puh. 0400 752 212
Mika Vanhanen, opettaja ja koordinaattori, ENO-verkkokoulu, puh. 040 507 0725

Lue lisää ENO-verkkokoulusta ja puunistutuspäivästä englanninkielisiltä sivuilta: http://www.enotreeday.net/

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Liikevaihto vuonna 2010 oli 8,9 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

Biofore-yhtiönä UPM on sitoutunut vähentämään tuotteiden ja toiminnan ympäristövaikutuksia koko niiden elinkaaren ajalta. Kestävät tuotteet, ilmasto, vesi, metsä ja jätteet ovat UPM:n ympäristövastuun avainalueita. Yhtiö pyrkii jatkuvasti parantamaan ympäristötoimintaansa ja saavuttamaan vuodelle 2020 asetetut pitkän aikavälin tavoitteet. www.upm.fi/vastuullisuus

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com