Puukauppa hyvässä vauhdissa, mutta vieläkin on kirittävää

(UPM, Valkeakoski, 3.9.2008) - Kesätauon jälkeen puukauppa on käynyt Suomessa huomattavasti paremmin kuin keväällä, ja viikottaiset ostot vastaavat normaalivuosien määriä. Vuoden alusta laskien kauppamäärissä ollaan kuitenkin huomattavasti viime vuotisesta jäljessä. Hallituksen lupaama 50 %:n verohuojennus puunmyyntituloista on nyt selvästi lisännyt metsänomistajien puunmyyntejä. Vaikka kaikista veromuutoksen yksityiskohdista ei ole vielä lopullisesti päätettykään, ei metsänomistajilla pitäisi olla mitään syytä lykätä myyntipäätöstään myöhemmäksi.

UPM jatkaa halukkaasti puunostoa kotimaan yksityismetsistä. Puun hinnat ovat hyvät, ja ostamme sekä harvennuksia että uudistushakkuita. Pyrimme ostamaan myös talvisaikaan korjattavissa olevia leimikoita. Perinteiseen tapaamme teemme mieluiten puukaupat suoraan metsänomistajan kanssa. Puukaupan lisäksi pystymme tarjoamaan varsin monipuoliset ja kustannustehokkaat metsäpalvelut.

Lisätietoja:
Metsäpäällikkö Sixten Sunabacka, puh. 0400 366 148