Osakkeiden merkintä UPM:n optio-oikeuksilla 2007A

UPM-Kymmene Oyj Pääomatapahtuma 12.4.2011 klo 10.00

UPM-Kymmene Oyj:n vuoden 2007 optio-ohjelmaan kuuluvilla optioilla 2007A on
25.3.2011 mennessä merkitty yhteensä 300 yhtiön osaketta. Koko merkintähinta, 3
720 euroa, kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintöjen
seurauksena UPM:n osakkeiden määrä nousee 519 970 388 osakkeeseen.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet merkittiin kaupparekisteriin
12.4.2011. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet
rekisteröintipäivästä lähtien.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 13.4.2011.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2007A alkoi 1.10.2010 ja päättyy
31.10.2012. Optio-oikeuksilla 2007A oli 25.3.2011 merkitsemättä 4 252 700
osaketta.

Optio-ohjelman 2007 ehdot ja lisätietoja on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.upm.fi.

Lisätietoja antaa:
Sijoittajasuhdejohtaja Olavi Kauppila, puh. 0204 150 658

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.upm.fi