Osakepääoman muutokset ja vaihtovelkakirjalainan vaihdot

Vuonna 1994 liikkeeseenlaskettua 960 miljoonan markan debentuurimuotoista vaihtovelkakirjalainaa vaihdettiin tammi-helmikuussa 1 270 000 markalla 9 906 osakkeeseen. Osakkeet haetaan Helsingin Arvopaperipörssin listalle noteerattavaksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 10.4.2001 alkaen.

Varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2001 päätös muuttaa osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo 1,70 euroksi korottamalla osakepääomaa rahastoannilla 4 710 909,64 euroa merkittiin kaupparekisteriin 28.3.2001. Samoin yhtiökokouksen päätöksellä merkittiin 29.3.2001 kaupparekisteriin yhtiön hallussa olleiden 12 900 000 oman osakkeen mitätöinti, jolloin osakkeiden määrä väheni
247 073 119:ään ja vastaavasti osakepääoma aleni 21 930 000,00 eurolla 420 024 302,30 euroon.

Tammi-helmikuussa tehdyillä vaihtovelkakirjalainojen vaihdoilla yhtiön 9.4.2001 kaupparekisteriin merkittäväksi tuleva osakkeiden määrä nousee 247 083 025 osakkeeseen ja osakepääoma nousee 420 041 142,50 euroon.

Lainan vaihtoaika on vuosittain ajalla 1.1.-31.10. Mikäli jäljellä oleva laina määrältään
480 780 000 markkaa vaihdetaan kokonaan, uusia osakkeita voi tulla vielä 3 750 084 ja yhtiön osakepääoma voi nousta 6 375 142,80 eurolla.

Lainassa yksi 10 000 markan velkakirja voidaan vaihtaa 78 osakkeeksi, jolloin osakkeen laskennalliseksi vaihtohinnaksi tulee 128,21 markkaa (21,56 euroa). Saatujen osakkeiden siirtämiseen ja luovuttamiseen ei liity rajoituksia. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon ensimmäisen kerran vuodelta 2001. Muut osakasoikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin.

UPM-Kymmene Oyj on saanut rahoitustarkastukselta 2.6.1998 poikkeusluvan jättää julkaisematta listalleottoesite tämän lainan perusteella vaihdossa saatavien osakkeiden osalta.

 

UPM-Kymmene Oyj
Konserniviestintä
6.4.2001