Osakeohjelmat 2012 – 2014 UPM:n osakepohjaisissa kannustejärjestelmissä

(UPM, Helsinki, 1.2.2012 klo 13.00) – UPM:n hallitus on hyväksynyt yhtiön pitkän aikavälin kannustejärjestelmien eli tulosperusteisen osakepalkkiojärjestelmän (Performance Share Plan) sekä bonusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän (Deferred Bonus Plan) mukaiset uudet osakepalkkio-ohjelmat kaudelle 2012 – 2014.

Tulosperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2012 – 2014 ansaintakriteerit ovat kumulatiivinen operatiivinen kassavirta ja kumulatiivinen osakekohtainen tulos (EPS).

Bonusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerit perustuvat UPM:n lyhyen aikavälin kannustepalkkiojärjestelmän vuositavoitteisiin. Kauden 2012 – 2014 ohjelma koostuu yhden vuoden ansaintajaksosta (2012) ja sitä seuraavasta kahden vuoden rajoitusjaksosta (2013 – 2014).

Kauden 2012 – 2014 osakepalkkio-ohjelmien piiriin kuuluu yhteensä noin 600 henkilöä. Mikäli asetetut ansaintakriteerit saavutetaan kokonaisuudessaan, näiden ohjelmien perusteella luovutettavien osakkeiden kokonaismäärä on arviolta enintään 3.200.000 osaketta. Edellä mainittu osakepalkkioiden arvioitu enimmäismäärä on ilmaistu palkkioiden bruttomääränä, josta vähennetään asianmukaiset verot ennen kuin osakkeet toimitetaan ohjelmien piirissä oleville henkilöille.  

Osakkeet luovutetaan antamalla jo olemassa olevia osakkeita, joten ohjelmilla ei ole laimentavaa vaikutusta. Ansaintakriteerien saavuttamisen lisäksi palkkion saaminen on kummassakin ohjelmassa ehdollinen työsuhteen jatkumiselle. Kauden 2012 – 2014 ohjelmien perusteella ansaitut osakepalkkiot annetaan vuonna 2015.  

Lisätietoja antaa:
Riitta Savonlahti, henkilöstöjohtaja, UPM, puh. +358 204 15 0048

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja
UPM, Viestintä

Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm.com
www.upm.fi
www.twitter.com/UPM_News