OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahasto osti metsätalousmaata UPM:ltä

Helsinki, 2015-01-20 13:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- UPM ja OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahasto ovat sopineet noin 2.000 hehtaarin metsätilakaupasta. Kaupan kohteena on kaksi erillistä kiinteistöä, jotka sijaitsevat Ristijärvellä Kainuussa. Solmittuun kauppaan liittyy pitkäaikainen puukauppa- ja metsäpalvelusopimus UPM:n kanssa, mikä turvaa puulle vakaan menekin sekä metsien kestävän hoidon OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahaston tavoitteiden mukaisesti. Kaupan osapuolet ovat sopineet, että kaupan hintaa ei julkaista.
 
”OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahasto tarjoaa yksityishenkilöille uuden tavan omistaa metsää. Rahasto sopii henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita metsäsijoittamisesta, mutta eivät halua tehdä osaamisen tai ajankäytön vuoksi suoria metsäsijoituksia”, kertoo rahaston salkunhoitaja Tapio Tilli. ”Rahaston ensimmäinen merkintä oli viime vuoden lopulla ja se sai hyvän vastaanoton sijoittajilta. Rahastoon voi tehdä merkintöjä kaikissa Osuuspankkien konttoreissa ja merkinnät vahvistetaan seuraavan kerran maaliskuun lopussa.”   
 
”Metsänhoito- ja puukauppayhteistyö UPM:n kanssa on rahastolle hyvä ratkaisu”, Tapio Tilli toteaa. ”Ammattilaisten hoitaessa metsää, rahasto saa siitä parhaan tuoton.”
 
”UPM:n metsäomaisuudesta erotetut suuret metsätilakokonaisuudet kiinnostavat erityisesti sijoittajia. Ne ovat hyvin hoidettuja talousmetsiä, joiden tuotto on hyvä,” kertoo UPM:n metsätalousjohtaja Sauli Brander. ”Sijoittajille pitkäaikainen puukauppa- ja metsäpalvelusopimus UPM:n kanssa on myös helppo tapa huolehtia omaisuudesta ja sen kestävästä tuotosta. UPM:lle nämä sopimukset merkitsevät tasaista puuvirtaa ja metsäammattilaisillemme heidän osaamisensa hyödyntämistä uudessa toimintaympäristössä.”
 
UPM on myynyt säännöllisesti metsäomaisuuttaan osana kiinteistöjensä jalostusta. Yhtiön metsäomaisuus Suomessa on nykyisellään noin 760.000 hehtaaria.
 
Lisätietoja:
Myyntipäällikkö Riitta Väisänen, UPM, puh. 0400 546 690
Salkunhoitaja Tapio Tilli, OP-Ryhmä, puh. 050-3579743
 
Toimituksille tiedoksi:
 
UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 21 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi
 
OP-Metsänomistaja on metsään sijoittava erikoissijoitusrahasto. Suorien metsäsijoitusten lisäksi rahasto voi tehdä myös epäsuoria sijoituksia metsäkiinteistöihin. Rahasto saa tuottoa ensisijaisesti omistamiensa metsäkiinteistöjen puunmyynnistä. Rahasto jakaa vähintään 75 prosenttia realisoituneesta nettotuloksesta vuosittain rahasto-osuuden omistajille.  Lisätietoa rahastosta osoitteesta www.op.fi/rahastot