Nimityksiä UPM:ssä

Helsinki, 2011-06-17 11:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Stefan Sundman on nimitetty 1.9.2011 alkaen Energia- ja Metsäliiketoimintojen yhteistyösuhteista ja kehityksestä vastaavaksi johtajaksi. Hän on aiemmin työskennellyt energia- ja infrastruktuurijohtajana Metsäteollisuus ry:ssä.

Marko Janhunen on nimitetty johtajaksi vastuualueenaan yhteiskuntasuhteet ja yritysvastuu. Hän vastaa yritysvastuuasioista konserninlaajuisesti ja keskittyy yhteiskuntasuhteiden hoidossa UPM:n Sellu-, Paperi- ja Biopolttoaineet -liiketoimintoihin sekä Tekniset materiaalit -liiketoimintaryhmään liittyviin kysymyksiin.