Nimityksiä UPM:n Tarraliiketoiminnassa

Christer Härkönen on nimitetty UPM Rafsecin johtajaksi ja Raflatacin johtoryhmän jäseneksi 16.3.2005 alkaen. Christer Härkönen raportoi Heikki Pikkaraiselle, UPM Tarraliiketoiminnasta vastaavalle johtajalle.

Timo Lindström, UPM Rafsecin johtaja, siirtyy 16.3.2005 alkaen UPM Rafsecin markkinoinnista ja myynnistä vastaavaksi johtajaksi. Timo Lindström raportoi Christer Härköselle.

UPM Rafsec kehittää ja valmistaa korkealaatuisia langattomaan radiotaajuustekniikkaan perustuvia etätunnistimia (Radio Frequency Identification eli RFID Tag), joita käytetään älykorteissa ja -tarroissa. Lisätietoja osoitteessa www.rafsec.com

UPM
Viestintä
8.2.2005