Nimeämiskomitean ehdotus UPM:n hallituksen kokoonpanoksi

(UPM, Helsinki, 8.2.2006) – UPM:n nimeämiskomitea ehdottaa 22.3.2006 kokoontuvalle yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi 10 sekä hallituksen jäsenten Martti Ahtisaari, Michael Bottenheim, Berndt Brunow, Karl Grotenfelt, Georg Holzhey, Wendy E. Lane, Jorma Ollila, Françoise Sampermans ja Vesa Vainio valitsemista uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi komitea ehdottaa, että hallituksen uudeksi jäseneksi samalle toimikaudelle valittaisiin entinen Nokian lakiasiainjohtaja Ursula Ranin. Varatuomari, diplomiekonomi Ursula Ranin on työskennellyt Nokia-yhtymässä lakimiehenä vuodesta 1984 vuoden 2005 loppuun. Vuodesta 1994 alkaen hän toimi yhtymän lakiasiainjohtajana ja vuodesta 1996 alkaen myös hallituksen sihteerinä.