Metso, Fortum, UPM ja VTT kehittävät yhdessä kotimaisesta bioöljystä puhdasta energiavaihtoehtoa

(30.11.2009 klo 11.00) – Metso, UPM ja VTT ovat kehittäneet biomassapohjaisen bioöljyn valmistusta vaihtoehdoksi fossiilisille polttoaineille. Tämän vuoden kesäkuusta lähtien on Metson Tampereen koelaitoksella tuotettu korkealaatuista kotimaista bioöljyä sahanpurusta ja metsähakkeesta. Fortum liittyy nyt mukaan kehityshankkeeseen.

Bioöljyn valmistamiseksi on kehitetty prosessi, jossa kiinteä biomassa voidaan perinteisen leijukattilan yhteyteen sijoitetun reaktorin avulla ensin muuttaa kaasumaiseksi ja sen jälkeen tiivistää nestemäiseen olomuotoon. Viisi kuukautta jatkuneen koetuotannon aikana bioöljyn valmistusmenetelmiä ja prosessin hyötysuhdetta on parannettu hyödyntämällä koelaitoksen 2 MW:n laitteistoa. Tähän mennessä bioöljyä on tuotettu jo yli 20 tonnia. Kotimainen bioöljy on vaihtoehto ilmakehää kuormittavalle raskaalle ja kevyelle polttoöljylle.

Suomalaisosaajat ovat sitoutuneet kehittämään bioöljyn tuotantoa uusiutuvista raaka-aineista. Yhtiöt näkevät, että bioöljyntuotannon yhdistäminen bioenergiaa hyödyntäviin voimalaitoksiin tarjoaa niille jatkossa myös uutta liiketoimintaa sekä merkittäviä kustannus- ja tehokkuushyötyjä. Yhtiöt ovat sopineet jatkavansa bioöljyn koetuotantoa vuoden 2010 puolelle.

Fortum tuo nyt kehitysprojektiin tärkeän energiapalveluiden tuottajan ja lopputuotteen käyttäjänäkökulman. ”Fortumin pitkän aikavälin visiona on olla yhtiö, jonka tuotannosta ei synny hiilidioksidipäästöjä ja bioöljyn käyttö hiilidioksidineutraalina polttoaineena on lupaava lisä keinovalikoimassamme”, sanoo Fortumin strategia- ja T&K-johtaja Maria Paatero-Kaarnakari.

Metso vastaa leijukattilaan integroitavan pyrolyysireaktorin teknologiakehityksestä. ”Bioöljy on vaihtoehto bioenergiaa tuottavien voimalaitosten ja öljykattiloiden polttoaineeksi ja voi tulevaisuudessa soveltua myös kemianteollisuuden ja biodieselin raaka-aineeksi. Aiomme edelleen parantaa prosessin energiatehokkuutta”, toteaa Metson Voimantuotanto-liiketoimintalinjan teknologiajohtaja Kari Kuukkanen.

UPM tuo projektiin biomassaraaka-aineosaamista. ”Tavoitteenamme on saada puun kaikki osat hyötykäyttöön. Tässä prosessissa voimme hyödyntää kuorta, kantoja ja pienpuuta, joista nyt kehitetty prosessi voi kustannustehokkaasti tuottaa nestemäisiä polttoaineita. UPM:n tehtaat tarjoavat erinomaisen infrastruktuurin tuotannon kehittämiseen”, sanoo UPM:n Biopolttoaineliiketoiminta-alueen johtaja Petri Kukkonen.

Bioöljyn tuotantoprosessi perustuu VTT:n aiempaan tuotekehitykseen ja patentteihin. Koetuotannossa VTT:n painopiste on bioöljyn laadun hallinta ja sen parantaminen. Pidemmällä tähtäimellä kehitetään myös bioöljyn jalostusta esimerkiksi tavanomaisen öljynjalostamon syötteeksi. Hankkeita tukevat mm. Tekes ja EU.

Lisätietoja antavat:
Kehitysjohtaja Jukka Heiskanen, Fortum Lämpö-divisioona, T&K, puh. 050 452 4250
Johtaja Petri Kukkonen, UPM, Biopolttoaineet, puh. 0204 15 0336
Teknologiajohtaja Kari Kuukkanen, Metso, Voimantuotanto-liiketoimintalinja, puh. 0400 623 059
Teknologiajohtaja Satu Helynen, VTT, puh. 020 722 2661


Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 26 500 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä energiayhtiö, jonka liiketoimintaa on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä voimalaitosten käyttö ja kunnossapito. Fortum-konsernissa työskentelee noin 13 500 henkilöä. www.fortum.fi

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä. UPM – The Biofore Company – www.upm-kymmene.fi

VTT on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, joka tuottaa monipuolisia teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. VTT:n henkilöstömäärä on 2700.