Metsänviljelykausi alkanut

Nopea kevääntulo sai metsänviljelytyöt vauhtiin. UPM istuttaa tänä vuonna 11 milj. tainta omiin sekä 7 milj. tainta metsäpalveluasiakkaittensa metsiin. UPM:n omien metsien taimista lähes kolmannes istutetaan koneellisesti ja lopuista huolehtivat pääasiassa Silvestan metsurit. Lisäksi männyn siementä kylvetään noin 5 000 hehtaarin alalle.

Valtaosa UPM:n käyttämistä taimista tulee metsäosaston omalta Joroisten taimitarhalta, jonka tuotanto on tänä vuonna noin 13 milj. tainta. Valtaosa Joroisten tuotannosta koostuu 1-2-vuotiaista kuusentaimista. Taimien laatu on aiempien vuosien tapaan erinomainen.

UPM käyttää yksinomaan kotimaista siemen- ja taimimateriaalia omien ja palveluasiakkaittensa metsien viljelytöissä.

Lisätietoja
Metsänhoitopäällikkö Jyri Schildt, puh. 0400 717 123
Taimitarhapäällikkö Anne Immonen, puh. 040 579 2944