Metsän henki - The Spirit of the Forest - UPM-Kymmenen suomalaisen taiteen kokoelma on runsas ja omaleimainen

Metsän henki -näyttelyssä Helsingin Taidehallissa 11.10.-11.11.2001 on esillä 120 teosta, joiden kautta voi hahmottaa suomalaisen taiteen keskeisiä kehityslinjoja noin 150 vuoden ajalta, ihanteellisista maisemakuvauksista oman aikamme taiteen ilmiöihin.

Teosten joukossa on useita merkkiteoksia, kuten Elin Danielsonin viehättävä Tyttö ja kissat kesäisessä maisemassa (1892), Hugo Simbergin 17 etsausta sisältävä Juhla-adressi (1900), Pekka Halosen Tukinuittajat (1925) sekä Eero Järnefeltin harvoin nähty muotokuva C.G.E. Mannerheimista (1933). Näyttelyssä on esillä myös monia harvinaisuuksia: esimerkiksi Aarne Nopsasen Keskiviikkokerho (1959), mittava ryhmämuotokuva sodanjälkeisen Suomen talouselämän ja politiikan vaikuttajista ei aikaisemmin ole ollut julkisesti esillä.

Ensimmäiset teokset kokoelmaan hankittiin jo 1800-luvun lopulla. Systemaattiset taideostot konsernin kantayhtiöissä käynnistyivät kuitenkin vasta maamme itsenäistymisen jälkeen. Erityisesti sotien välisenä aikana yritykset teettivät lukuisia tilaustöitä aikansa parhailla taiteilijoilla, kuten Victor Westerholm, Valter Thomé, Albert William Finch, Antti Favén ja Marcus Collin. Nykytaiteen tilaustöihin kuuluvat mm. Birger Carlstedtin ja Kari Cavénin teokset. Tilaustöistä uusin, Pentti Sammallahden Kuusankoski-aiheinen kuvasalkku, nähdään ensimmäistä kertaa Taidehallin näyttelyssä.

Nykyinen UPM-Kymmene-konserni on muodostunut suuresta määrästä isoja ja pieniä metsäteollisuusyhtiöitä: sellu- ja paperitehtaita, sahoja ja levytehtaita. Suurimmilla kantayhtiöillä oli myös omat taidekokoelmansa, jotka fuusioiden myötä siirtyivät UPM-Kymmenen haltuun. Mittavasta taideteosten joukosta muovautui viime vuonna aivan uusi taidekokoelma, kun eri tehdaspaikkakunnilla olevat teokset inventoitiin ja tiedot koottiin yhteen sähköiseen tietokantaan.

Näyttely on kertomus

Metsän henki -näyttely on järjestetty väljästi kronologiseksi kertomukseksi, jossa taiteen, yhteiskunnan ja teollisuuden historiat kulkevat rinnakkain ja toisiaan peilaten. Jokainen Taidehallin näyttelysaleista on oma temaattinen kokonaisuutensa.

Metsän henki -näyttely esittelee suuren suomalaisen metsäteollisuusyrityksen kokoelman, jolla on omat, yrityksen toimialan mukanaan tuomat erityispiirteensä. Teoksissa toistuvat näkymät sisämaan metsistä ja koskista. Myös muotokuvien määrä on suuri. Yrityksen läheisestä ja yli satavuotisesta suhteesta suomalaisiin taiteilijoihin kertovat monet tilaustyöt ja teosryhmät, jotka ainutlaatuisina korostavat kokoelman muutenkin hyvin omaleimaista identiteettiä.

Kirja ja TV-dokumentti

Metsän henki- näyttelyn yhteydessä julkaistaan samanniminen kirja, jossa suomalaisen taiteen asiantuntijat tarkastelevat kokoelman osa-alueita. Kirjan kirjoittajat ovat FT, professori Annika Waenerberg; FT, dosentti Riitta Konttinen; FL, professori Bengt von Bonsdorff; FT Erik Kruskopf sekä FT, dosentti Helena Sederholm.

UPM-Kymmenen laajasta taidekokoelmasta on kirjan lisäksi tehty tv-dokumentti, jossa tarkastellaan konsernin taidetta yritysimagon näkökulmasta. Ohjelman on käsikirjoittanut Marjo Uusikylä ja taiteellisena koordinaattorina on toiminut Matias Uusikylä. Elokuvan on ohjannut Vesa Lindqvist ja tuottanut SAV Photovision Oy. Dokumentti esitetään MTV3:ssa lauantaina 29.9. klo 14.10-14.35. Metsän henki -kirjan vastaavana toimittajana ja samannimisen tv-dokumentin tilaajana on toiminut UPM-Kymmenen kulttuuriasioista vastaava johtaja Eero Niinikoski.

UPM-Kymmene Oyj

UPM-Kymmene on yksi maailman suurimpia metsäteollisuusyrityksiä. Yhtiön liiketoiminta keskittyy painopapereihin, jalostusmateriaaleihin sekä puuteollisuuden tuotteisiin. Yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15 maassa ja koko maailman kattava myynti- ja jakeluverkosto. UPM-Kymmenen liikevaihto vuonna 2000 oli lähes 9,6 miljardia euroa ja sen palveluksessa työskentelee noin 33 000 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin arvopaperipörsseissä.


UPM-Kymmene Oyj
Konserniviestintä
27.9.2001

Lisätietoja näyttelystä:
Johtaja Eero Niinikoski, UPM-Kymmene, puh. 0204 15 2100 tai 0400-251192
Näyttelyn kuraattori Timo Valjakka, puh. 040-5484450

Näyttelyä koskevat tiedustelut ja lehdistömateriaali:
Näyttelyassistentti Susanna Santala, Helsingin Taidehalli, puh. (09) 4542 0612
Näyttelysihteeri Birgit Onniselkä, UPM-Kymmene, puh. 0204 15 0067 tai 040-5615437

Helsingin Taidehalli
Nervanderinkatu 3, 00100 Helsinki
Puh. (09) 4542 060, Fax (09) 4542 0610, info@taidehalli.fi, www.taidehalli.fi
Avoinna: ti, to, pe 11-18, ke 11-20, la-su 12-17, ma suljettu
Sisäänpääsymaksu: 30/20 mk, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi
Yleisöopastus sunnuntaisin klo 15, ruotsinkielinen yleisöopastus 14.10, 28.10 ja 11.11 klo 14 Opasvaraukset puh. (09) 4542 0614

www.upm-kymmene.com/metsanhenki