Merkittävä hyönteistuho Yyterin männiköissä

UPM:n omistamalla alueella Yyterissä on kesän 2006 aikana sattunut merkittävä hyönteistuho. Tuhoalue on laajuudeltaan noin 200 hehtaaria. Pahiten tuhoutuneella, noin 30 hehtaarin alueella, männyistä on syöty kaikki neulaset. Tuho on kohdistunut kaikenkokoisiin puihin. Tuhon aiheuttajaksi on osoittautunut tähtikudospistiäinen (Acantholyda posticalis). Alustavissa tutkimuksissa Yyterin tuhoalueelta on löydetty runsas tähtikudospistiäisten jälkitoukkakanta.

Seuraamme tilanteen kehittymistä yhdessä Metsäntutkimuslaitoksen asiantuntijoiden kanssa, ja meillä on valmius rajoittaa hakkuilla tuhojen leviämistä. Tämä on välttämätöntä, mikäli Yyterin metsistä löytyy ensi vuonna tähtikudospistiäisiä tai muita tuholaislajeja. Puilla on siis mahdollisuus toipua, jos uutta pistiäiskantaa tai muita metsätuhojen aiheuttajia ei ilmaannu. Tähtikudospistiäisen pitkä toukkavaihe tekee tilanteen ennustamisen kuitenkin vaikeaksi. Tuhometsiköitä ei kuitenkaan hakata, ennen kuin tiedetään, millaiseksi pistiäiskanta kehittyy keväällä 2007.

Tähtikudospistiäinen ei ole aiheuttanut aiemmin merkittävää vahinkoa Suomessa. Sen tiedetään aiheuttaneen muutamia laajahkoja, monia vuosia kestäneitä tuhoja Baltian maissa ja Venäjällä. Viime vuosisadan alkupuolella niitä oli myös Puolassa.

Lisätietoja:
Metsätalousesimies Hannu Joensuu, puh. 0400 168 769
Metsänhoitaja Ari Vanamo, puh. 0400 264 376