Luontolaatu UPM:n hakkuissa hyvä

Tapio tarkasti kymmenennen kerran yhtiön omissa metsissä tekemien hakkuiden luontolaatua. Tulokset olivat paremmat kuin koskaan aikaisemmin: 98 % tarkastetuista kohteista luokiteltiin hyviksi tai erinomaisiksi. Niin hakkuun kuin puuntuotantotöiden osalta yhtään kohdetta ei luokiteltu heikoksi.

Tarkastuksessa oli mukana 104 arvottua hakkuualaa. Niistä uudistushakkuita oli 91, ylispuuhakkuita yksi ja harvennushakkuita 12. Tarkastettu pinta-ala oli yhteensä 450 hehtaaria. Uudistushakkuualojen keskikoko oli 4,4 hehtaaria, ja niistä kahdella kolmasosalla maanmuokkaus oli tehty.

Energiapuun korjuussa tulokset jäivät selvästi huonommiksi, vaikka selvää paranemista aiempaan olikin tapahtunut. Yksityismetsissä tehtyjen hakkuiden tulokset valmistuvat myöhemmin.

Lisätietoja:
Ympäristöpäällikkö Timo Lehesvirta, puh. 0204 16 3794