Kustannukset ja ennätysvahva euro vaikuttivat UPM:n tulokseen, Aikakauslehtipapereiden markkinatilanne nyt tiukka

(UPM, Helsinki, 30.10.2007 klo 12.00) – Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2007:
- Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli kolmannella neljänneksellä 0,23 euroa (0,25 euroa kolmannella neljänneksellä 2006).
- Käyttökate (EBITDA) oli 366 miljoonaa euroa, 14,8 % liikevaihdosta (427 miljoonaa euroa, 17,1 %).
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 195 miljoonaa euroa (209 miljoonaa euroa).
- Kannattavuus heikkeni kustannusten nousun, erityisesti puukustannusten, ja vahvistuneen euron vuoksi.

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuoden 2007 kolmatta neljännestä:

"UPM:n toimitukset kasvoivat 4 % kolmannella neljänneksellä ja liiketoiminnan tehokkuus parani. Nopeasti kasvavat kustannukset ja vahvistuva euro olivat haaste koko teollisuudelle ja painoivat myös meidän tulostamme. Erityisesti puun ja keräyspaperin hinnat olivat selvästi aiempaa korkeammat, eikä tiukka kustannuskuri riittänyt enää kompensoimaan vaikutuksia. Samaan aikaan kaikkien paperintoimitusten keskihinnat olivat keskimäärin 2 % alemmat kuin vuosi sitten."

"Tilanne edellyttää voimakkaita toimenpiteitä myönteisen kannattavuuskehityksen palauttamiseksi."

"Ensinnäkin, hinnankorotukset ovat tässä tilanteessa tarpeen. Olemme jo ilmoittaneet asiakkaillemme tulevista paperin hinnankorotuksista. Näkemyksemme mukaan aikakauslehtipaperimarkkina jatkuu tiukkana ja tavoitteenamme on saada sopimukset tehtyä vuoden loppuun mennessä. Nopeasti kasvavien kustannusten vuoksi olemme myös kyseenalaistaneet sopimustemme voimassaoloajat, jotka ovat tällä hetkellä melko pitkiä."

"Toiseksi, tulemme arvioimaan uudelleen koneidemme kustannuskilpailukykyä nykyisessä liiketoimintaympäristössä. Tarkastelu saattaa johtaa joko pysyviin tai määräaikaisiin kapasiteetin sulkemisiin."

"Kolmanneksi, otamme käyttöön aiempaa tiukemmat investointiohjeet vuodelle 2008 ja suuntaamme investointeja kasvaville markkinoille sekä uusille liiketoiminta-alueille. Ensi vuoden investointien arvioidaan olevan noin 500 miljoonaa euroa, mikä on selvästi alle nykyisen tason."

"Näkemyksemme mukaan kustannuspaine jatkuu. Yhtiön koko vuoden 2007 kustannusten, meneillään olevan kannattavuusohjelman arvioidut kustannussäästöt mukaan lukien, arvioidaan nousevan noin 2,5 %."

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo, UPM, puh. 0204 15 0011

***

Tiedotustilaisuus ja conference call

Tammi-syyskuun 2007 tulosta koskeva tiedotustilaisuus järjestetään tänään 30.10.2007 klo 14.00 UPM:n pääkonttorissa Helsingissä osoitteessa Eteläesplanadi 2. Tiedotustilaisuutta voi kuunnella samanaikaisesti internetissä osoitteessa www.upm-kymmene.com. Nauhoitus on saatavilla yhtiön internetsivuilla kolmen kuukauden ajan.

UPM:n järjestämään conference call -puhelinneuvotteluun voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)1452 555 566 tänään klo 17.00. Neuvottelun nimi on ”UPM Q3 2007 Financial Results” ja tunnus on 16638655. Nauhoitettua keskustelua on mahdollisuus kuunnella 6.11.2007 asti numerossa +44 (0)1452 550 000, tunnus 16638655#.

Yhdysvalloissa ja Kanadassa puhelinneuvottelun ilmaisnumero on +1 866 966 9439. Nauhoitettua keskustelua on mahdollisuus kuunnella ilmaisnumerossa +1 866 247 4222, tunnus 16638655#.

***

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä on yhtiön vuoden 2006 vuosikertomuksen sivuilla 15–17.