Kilpailuvirasto ei esitä UPM:lle seuraamusmaksua kotimaan puukauppaa koskevassa tutkinnassa

(UPM, Helsinki, 21.12.2006) – Kilpailuvirasto on tänään antanut esityksensä markkinaoikeudelle kotimaan raakapuukauppaa koskevassa tutkinnassa. Kilpailuvirasto katsoo, että raakapuun hankinnassa vuosina 1997–2004 on harjoitettu kiellettyä kilpailijayhteistyötä.

Kilpailuvirasto ei esitä seuraamusmaksua UPM:lle, koska yhtiö on täyttänyt kilpailunrajoituslain pykälän 9 mukaiset edellytykset seuraamusmaksusta vapautumiselle. Kilpailuvirasto esittää, että markkinaoikeus määräisi muille osapuolille seuraamusmaksua yhteensä noin 50 miljoonaa euroa.

UPM vastaanotti Kilpailuviraston esitysluonnoksen markkinaoikeudelle huhtikuussa 2006. Kilpailuvirasto aloitti puukauppaa koskevat tutkimukset keväällä 2004 sen jälkeen, kun UPM oli ottanut yhteyttä Kilpailuvirastoon.

Lisätietoja antaa:
Lakimies Petri Meurman, UPM, puh. 0204 15 0740