Kaukaan jätevesipäästön korvaustarjoukset on lähetetty

UPM on lähettänyt viimekesäisen jätevesipäästön korvaustarjoukset 580 rantakiinteistöjen omistajalle. Korvaussummat vaihtelevat vahinkoalueittain välillä 200-1700 euroa. Tarjottu korvaus kattaa päästöstä aiheutuneet kiinteistön virkistyskäyttöä koskevat haitat mm. uinnin, saunavetenä käytön ja virkistyskalastuksen osalta heinä-syyskuussa 2003. Pysyvää kiinteistöjen arvon alentumista ei lyhytaikaisen jätevesipäästön seurauksena jätevesikorvauskäytännössä hyväksyttyjen vakiintuneiden arviointiperusteiden mukaan ole katsottava tapahtuneen. Tämän on todennut myös Helsingin yliopiston ympäristöoikeuden professori Erkki Hollo antamassaan lausunnossa.

Mikäli rantakiinteistön omistaja hyväksyy tehdyn tarjouksen 15.3.2004 mennessä, korvausasiaa ei käsitellä meneillään olevan rikostutkinnan yhteydessä tai mahdollisessa oikeudenkäynnissä.

Hakemuksissa on esitetty vaatimuksia esim. vuokratulon menetyksestä tai muita kuin virkistyskäyttöhaittaan sisältyviä korvausperusteita, jotka selvitetään erikseen.

Korvaussopimukset vahinkoalueen osakaskuntien kanssa on jo tehty lukuun ottamatta muutamaa pienehköä aluetta.

Kiinteistöjen sijaintia ja omistajia koskevat tiedot perustuvat maanmittauslaitoksen toimittamiin karttoihin ja tietoihin.

Lisätietoja antavat: ympäristöpäällikkö Esa Simpura, UPM, Kaukas puh. 0204 15 4244 ja
varatuomari Kerttu Haapamäki, UPM, p. 040-589 6722 klo 17 jälkeen

 

UPM-Kymmene Oyj
Kaukas
18.2.2004
</description><pubDate>18.02.2004</pubDate></item><item><title>Tunnusluvut</title><link>http://w3.upm-kymmene.com/upm/internet/cms/upmcmsfi.nsf/prv/Tunnusluvut?OpenDocument</link><description><div class=content_left>
Tunnusluvut vuositasolla
<br/><br/><iframe frameborder=0 marginwidth=0 marginheight=0 scrolling=no height=650 width=540 src="http://www.ir2.omxgroup.com/ir/hex.ir.generator.servlet.IRServlet?common:company=UPM&common:format=HTML&common:language=FI&common:template=100509&XMLGet:template=800"></iframe>
Lataa Excel tiedostona »

 

Tunnusluvut neljänneksittäin
<br/><br/><iframe frameborder=0 marginwidth=0 marginheight=0 scrolling=no height=850 width=540 src="http://www.ir2.omxgroup.com/ir/hex.ir.generator.servlet.IRServlet?common:company=UPM&common:format=HTML&common:language=FI&common:template=100509&XMLGet:template=801"></iframe>
Lataa Excel tiedostona »


Osakekohtaisia lukuja
<br/><br/><iframe frameborder=0 marginwidth=0 marginheight=0 scrolling=no height=250 width=540 src="http://www.ir2.omxgroup.com/ir/hex.ir.generator.servlet.IRServlet?common:company=UPM&common:format=HTML&common:language=FI&common:template=100509&XMLGet:template=803"></iframe>
Lataa Excel tiedostona »

</div>