Jussi Pesonen varatoimitusjohtajaksi, UPM-Kymmene uudistaa organisaatiotaan

UPM-Kymmene Oyj muodostaa paperiteollisuudestaan yhtenäisen tulosvastuualueen,
johon kuuluvat sanoma-, aikakauslehti-, hieno- ja erikoispaperit sekä selluteollisuus. Paperiteollisuuden johtajaksi ja yhtiön toiseksi varatoimitusjohtajaksi on nimitetty
DI Jussi Pesonen (40). Varatoimitusjohtajana sekä toimitusjohtajan varamiehenä
jatkaa Martin Granholm.

Jussi Pesonen on viimeksi toiminut Sanomalehtipaperit-tuoteryhmän johtajana. Aiemmin
hän on toiminut eri tehtävissä Shottonin, Kaukaan, Kajaanin ja Jämsänkosken paperitehtailla.

Muut keskeiset liiketoiminta-alueet, puuteollisuus ja jalostusyksiköt, toimivat konserniorganisaatiossa omina toimialoinaan.

Organisaation ja vastuiden tarkempi määrittely tapahtuu yhdessä Haindl-integraation kanssa kuluvan syksyn aikana ja uusi organisaatio aloittaa toimintansa Haindl-kaupan toteuduttua.

UPM-Kymmene Oyj
Konserniviestintä
28.9.2001

Jussi Pesosen kuva löytyy täältä.