Hollantilainen Spliethoff Transfennican enemmistöosakkaaksi

UPM-Kymmene
M-real
Metsä-Botnia
Myllykoski Paper


UPM-Kymmene, M-real, Metsä-Botnia ja Myllykoski Paper ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan yhtiöt myyvät 51 % Transfennica Oy Ab:sta hollantilaiselle kuljetusyritys Spliethoffille. Kaupan toteutuminen edellyttää Suomen kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Osapuolet ovat niin ikään sopineet vähemmistöosuuteen liittyvistä keskinäisistä osto- ja myyntioptioista.

Transfennica jatkaa toimintaansa säännöllisessä linjaliikenteessä entiseen tapaan. Yllä mainitut metsäyhtiöt ostavat jatkossa sen palveluja.

Transfennican rakenne säilyy kaupan yhteydessä muuttumattomana. Uudessa tilanteessa Transfennican käyttöön tulee Spliethoffin maailmanlaajuinen tonnisto, joka koostuu 50 uudenaikaisesta monikäyttöaluksesta. Toimiessaan rinnakkain yhtiöt voivat tarjota aikaisempaa laajempia palvelukokonaisuuksia kansainvälisessä meriliikenteessä.

 

Lisätietoja:

UPM-Kymmene, johtaja Heikki Sara, puh. 0204 15 0040
M-real, varatoimitusjohtaja Aarre Metsävirta, puh. 010 4694 301
Myllykoski Paper, toimitusjohtaja Sverre Norrgård, puh. 05 8512270
Metsä-Botnia, talousjohtaja Jukka Forsström, puh. 010 4694 674
Spliethoff, toimitusjohtaja Gerard Bos, puh. 990 31 20 44 88 440
Transfennica, toimitusjohtaja Rolf Eriksson, puh. 09 132 6400