Harvoin julkisuudessa nähtyjä lyhytfilmejä esitetään Verlassa


Verla.JPG

(UPM, Kouvola 28.5.2014) - Verlan tehdasmuseo järjestää lauantaina 7.6.2014 Elävän kuvan päivän Verlan Seuratalossa.

Tapahtuman tarkoituksena on esitellä harvoin julkisuudessa esitettyjä Kymiyhtiön tilaamia
lyhytelokuvia eri vuosikymmeniltä. Filmejä on näytetty enimmäkseen yhtiön omissa tilaisuuksissa.

Matineassa nähdään kaikkiaan kuusi lyhytfilmiä, joiden pituudet vaihtelevat 5-22 minuutin välillä. Sarjan vanhin filmi on suomalaisen elokuvan veteraanin Oscar Lindelöfin v. 1928 ohjaama ja kuvaama dokumentti, joka esittelee Kymiyhtiön sosiaalitoimintoja  Kuusankoskella.

Esillä ovat lisäksi  dokumentit Kymiyhtiön satavuotisjuhlista, Honkataipaleen tukkirautatiestä sekä Voikkaan tehtaan vanhasta paperikone 14:stä.  Kyseiset filmit ovat yhtiön oman ”filmikoplan” Eero Niinikosken ja Kalevi Pihkalan tuotantoa.

Tapahtumassa esitetään myös Heikki Jokiniemen ohjaama ja kuvaama Verlan Maria. Filminovelli kertoo Maria Mattssonista, joka toimi pahvinlajittelijana Verlan tehtaalla yli puolen vuosisadan ajan.

Elokuvat esittelee kulttuurineuvos Eero Niinikoski. Hän  on osallistunut esitettävien filmien tekoon joko käsikirjoittajana, selostustekstien laatijana, musiikin toimittajana tai tilaajana.

Verlan Elävän kuvan päivässä on kaksi samansisältöistä näytöstä Verlan Seuratalossa
klo 13-15 ja 15-17. 

Tapahtumaan on vapaa pääsy.  Seuratalossa palvelee yleisöä perinteinen puhvetti.

Lisätietoja Verlasta: http://www.verla.fi/

Maailma perintökohde Verla

Kaakkois-Suomessa, Kymenlaakson pohjoisosassa sijaitseva Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, sitä ympäröivä työväen asuinalue sekä Verlankosken voimalaitokset muodostavat Verlan maailmanperintökohteen. Tehdas- ja asuinrakennukset ovat pääosin 1890-luvulta ja 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä. Kohde on erittäin hyvin säilynyt esimerkki 1800-luvun loppupuolen metsäteollisuuden synnyttämästä tehdasyhteisöstä.

Maailmanperintökohde Verla on UPM:n omistama ja ylläpitämä.